User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_external

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_external [2016/02/17 11:13]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_external [2016/07/29 15:22]
mstupka
Line 7: Line 7:
 {{ cz:manual:user_guide:cz_addexternalmaps.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_addexternalmaps.png?nolink |}}
   * pokud chcete používat mapy z jiného úložiště než je výchozí adresář Locusu (třeba z SD karty):   * pokud chcete používat mapy z jiného úložiště než je výchozí adresář Locusu (třeba z SD karty):
-    * klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}**Přidat mapy** v pravém spodním rohu +    * klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} v záložce Offline v pravém spodním rohu 
-    * zvolte {{:manual:user_guide:ic_map_add_black.png?nolink&30|}} **Přidat externí mapy**+    * zvolte {{:manual:user_guide:ic_map_add_alt.png?nolink&30|}} **Externí mapy**
     * ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte složku s mapou     * ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte složku s mapou
     * výběr potvrďte     * výběr potvrďte
cz/manual/user_guide/maps_external.txt · Last modified: 2018/03/08 10:04 (external edit)