User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_external

Externí mapy


Locus Map dokáže pracovat také s externími offline mapami, získanými ze zdrojů mimo aplikaci - z různého PC softwaru, z internetu nebo od jiných poskytovatelů map. Tyto mapy je potřeba z externího zdroje zkopírovat do paměti vašeho zařízení nebo na SD kartu.

Jak přidat externí mapy

Máte několik možností, kam mapové soubory umístit:

Adresář Locus/Maps

Výchozí adresář aplikace pro rastrové mapy. Mapy sem můžete přidat několika způsoby:

 • Import - otevřete obrazovku Importu z nabídky Locusu nebo z funkčního panelu, najděte příslušný mapový soubor v úložišti a potvrďte
 • Klepnout a přidat - otevřete správce souborů (systémový nebo třetí strany) v zařízení, najděte příslušný mapový soubor a klepněte na něj. Locus Map se nabídne jako jedna z aplikací pro načtení souboru. Vyberte jej.

Adresář Android/Media

Rastrové mapy

 • mapy ve formátech SQLiteDB, MBT, Gemf atd.
 • Konkrétně se jedná o adresář /Android/Media/menion.android.locus.pro/Maps. Nachází se jak ve vnitřním úložišti, tak na externí SD kartě, takže pokud potřebujete ušetřit místo v paměti telefonu, zvolte kartu.
 • Zkopírujte mapové soubory do tohoto adresáře prostřednictvím systémového (nebo jiného běžného) správce souborů
 • Restartujte Locus Map

Vektorové mapy

 • mapy ve formátu .map, databáze bodů zájmu .db
 • Konkrétně jde o adresář /Android/Media/menion.android.locus.pro/MapsVector. Nachází se jak ve vnitřním úložišti, tak na externí SD kartě, takže pokud potřebujete ušetřit místo v paměti telefonu, zvolte kartu.
 • Zkopírujte mapové soubory do tohoto adresáře prostřednictvím systémového (nebo jiného běžného) správce souborů
 • Restartujte Locus Map

Vzhled a obsah vektorových map můžete měnit tématy. Soubory témat je nutné mít ve výchozím adresáři Locus/MapsVector. Témata OpenAndroMaps stahujte přímo ze stránek jejich výrobce, Locus si je naimportuje na to správné místo.

Podporované mapové formáty

Mapových formátů je celá řada, z nichž Locus Map umí pracovat s mnoha:

 • SQLite (*.sqlitedb)- obecná SQLite databáze s tabulkou dlaždic, obsahující x, y, z, image sloupce s požadovanými daty. Souřadnice jsou vypočítány Slippy map systémem. Soubory SQLite vytvořené Locusem při stahování online map fungují bezchybně, ale problém může nastat s některými SQLites z jiných zdrojů. Některé poškozené SQLite databáze lze opravit >>
 • TAR - jak už bylo zmíněno, jedná se o zastaralý formát, který má ovšem stále velmi širokou podporu a je v něm dostupná spousta mapového materiálu. Například známý OZI Explorer. Tento mapový software používá svůj vlastní formát OZFX v2/v3 společně s kalibračním *.map souborem. Formát TAR je ve skutečnosti jednoduchý archiv, obsahující jeden *.map soubor (obsahující název, kalibrační body, datum, specifikaci projekce atd.) a mapové obrázky.
 • MBT - MBTiles je formát na bázi SQLite, vyvíjený společností MapBox. Je velmi stabilní a spolehlivý.
 • RMAP - nedokumentovaný mapový formát, jehož podpora v Locusu je omezená a ne všechny projekce a verze formátu jsou podporovány.
 • IMG - formát map Garmin. Locus umí pracovat s neplacenými a odemčenými mapami v tomto formátu, ale není schopen detekovat jejich pokrytí - tudíž některé mapové funkce jako automatické načítání nebo Rychlý přepínač map s těmito mapami nefungují.
 • GEMF (*.gemf) - GEMF umožňuje skladování rastrových mapových dlaždic ve stejném formátu (pouze PNG, JPEG) jako SQLite, ale je mnohem efektivnější a rychlejší. Přesto, bohužel, není příliš rozšířený.
 • MapsForge (*.map) - projekt The MapsForge cílí na podporu Android aplikací na bázi OpenStreetMap. Poskytuje vlastní binární formát pro OSM data, umožňující aplikacím jejich vlastní vykreslování na základě hrubých dat. Více informací na stránkách MapsForge.
 • OruxMaps - formát na bázi SQL, vytvořený pro potřeby aplikace OruxMaps.
 • Backcountry Navigator, Gaia GPS, Maverick - jejich vlastní mapové formáty

Pokud narazíte na mapový soubor ve formátu, který není v tomto seznamu a rádi byste mapu používali v Locusu, není třeba zoufat. Je spousta desktopových a webových konvertorů, které tento problém vyřeší.

cz/manual/user_guide/maps_external.txt · Last modified: 2022/01/12 18:00 by mstupka