User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_external

Externí mapy


Locus Map dokáže pracovat také s externími offline mapami, získanými ze zdrojů mimo aplikaci - z různého PC softwaru, z internetu nebo od jiných poskytovatelů map. Tyto mapy je potřeba z externího zdroje zkopírovat do paměti vašeho zařízení nebo na SD kartu a sdělit Locusu, kde se tyto mapové soubory nacházejí. Jsou dvě možnosti:

 • zkopírovat vaši externí mapu přímo do výchozího mapového adresáře Locusu - Locus/Maps - aplikace si je načte hned při startu (pokud mapy do adresáře Locus/Maps nakopírujete při spuštěné aplikaci, je potřeba ji restartovat, aby si mapy načetla)

 • pokud chcete používat mapy z jiného úložiště než je výchozí adresář Locusu (třeba z SD karty):
  • klepněte na tlačítko v záložce Offline v pravém spodním rohu
  • zvolte Externí mapy
  • ve svém zařízení nebo na SD kartě vyhledejte mapový soubor nebo složku s mapou
  • výběr potvrďte
  • mapa se objeví ve Správci map ve složce pojmenované po adresáři s mapovým souborem. Nová složka je umístěna pod výchozí složkou Maps v záložce Offline mapového správce. Pro zobrazení mapy stačí na ni klepnout.

Mapy vložené do jedné (pod)složky jsou automaticky spojeny. Jednak jejich pokryté území, a také jednotlivá měřítka lze pak procházet bez nutnosti manuálně přepínat mezi oběma mapami. Pokud chcete přidat mapy bez jejich spojení, umístěte je do individuálních složek a pak je přidejte do Locusu jednu po druhé.

Podporované mapové formáty

Mapových formátů je celá řada, z nichž Locus Map umí pracovat s mnoha:

 • SQLite (*.sqlitedb)- obecná SQLite databáze s tabulkou dlaždic, obsahující x, y, z, image sloupce s požadovanými daty. Souřadnice jsou vypočítány Slippy map systémem. Soubory SQLite vytvořené Locusem při stahování online map fungují bezchybně, ale problém může nastat s některými SQLites z jiných zdrojů. Některé poškozené SQLite databáze lze opravit >>
 • TAR - jak už bylo zmíněno, jedná se o zastaralý formát, který má ovšem stále velmi širokou podporu a je v něm dostupná spousta mapového materiálu. Například známý OZI Explorer. Tento mapový software používá svůj vlastní formát OZFX v2/v3 společně s kalibračním *.map souborem. Formát TAR je ve skutečnosti jednoduchý archiv, obsahující jeden *.map soubor (obsahující název, kalibrační body, datum, specifikaci projekce atd.) a mapové obrázky.
 • MBT - MBTiles je formát na bázi SQLite, vyvíjený společností MapBox. Je velmi stabilní a spolehlivý.
 • RMAP - nedokumentovaný mapový formát, jehož podpora v Locusu je omezená a ne všechny projekce a verze formátu jsou podporovány.
 • IMG - formát map Garmin. Locus umí pracovat s neplacenými a odemčenými mapami v tomto formátu, ale není schopen detekovat jejich pokrytí - tudíž některé mapové funkce jako automatické načítání nebo Rychlý přepínač map s těmito mapami nefungují.
 • GEMF (*.gemf) - GEMF umožňuje skladování rastrových mapových dlaždic ve stejném formátu (pouze PNG, JPEG) jako SQLite, ale je mnohem efektivnější a rychlejší. Přesto, bohužel, není příliš rozšířený.
 • MapsForge (*.map) - projekt The MapsForge cílí na podporu Android aplikací na bázi OpenStreetMap. Poskytuje vlastní binární formát pro OSM data, umožňující aplikacím jejich vlastní vykreslování na základě hrubých dat. Více informací na stránkách MapsForge.
 • SmartMaps - binární šifrovaný formát, používaný v mapách české společnosti PLANStudio. Více informací naleznete zde.
 • OruxMaps - formát na bázi SQL, vytvořený pro potřeby aplikace OruxMaps.
 • Backcountry Navigator, Gaia GPS, Maverick - jejich vlastní mapové formáty

Pokud narazíte na mapový soubor ve formátu, který není v tomto seznamu a rádi byste mapu používali v Locusu, není třeba zoufat. Je spousta desktopových a webových konvertorů, které tento problém vyřeší.

Verze 2.x operačního systému Android nejsou schopné zvládnout soubory větší než 2 GB. Pozor na to při přidávání vašich externích map!

Pokud potřebujete větší mapu, přidejte několik menších sousedících území do jedné složky, Locus Map je spojí a bude používat jako jeden soubor.

cz/manual/user_guide/maps_external.txt · Last modified: 2018/03/08 10:04 (external edit)