User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_download

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_download [2016/07/25 15:47]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_download [2016/11/22 14:00] (current)
mstupka
Line 8: Line 8:
 Následný dialog stáhnutí mapy nabízí několik možností:  ​ Následný dialog stáhnutí mapy nabízí několik možností:  ​
   * **Tato obrazovka** - jednoduše vybere oblast aktuálně ohraničenou displejem vašeho telefonu nebo tabletu. Další nastavení výběru není možné.   * **Tato obrazovka** - jednoduše vybere oblast aktuálně ohraničenou displejem vašeho telefonu nebo tabletu. Další nastavení výběru není možné.
-  * **Výběr oblasti** - ručně nastavte výběr oblasti tažením hraničních bodů zeleného výřezu. Zelené body posunují rohy, pro lepší umístění hranice výřezu se objeví lupa. Tažením červených bodů zvýšíte počet hraničních bodů, takže lze nadefinovat prakticky jakýkoli tvar stažené mapy.+  * **Výběr oblasti** - ručně nastavte výběr oblasti tažením hraničních bodů zeleného výřezu ​(ve výchozím postavení zaujímá plochu 25x25 km). Zelené body posunují rohy, pro lepší umístění hranice výřezu se objeví lupa. Tažením červených bodů zvýšíte počet hraničních bodů, takže lze nadefinovat prakticky jakýkoli tvar stažené mapy.
  
 {{  cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload1.png?​nolink& ​ }} {{  cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload1.png?​nolink& ​ }}
cz/manual/user_guide/maps_download.txt · Last modified: 2016/11/22 14:00 by mstupka