User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_download

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:maps_download [2016/02/11 17:02]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_download [2016/11/22 14:00] (current)
mstupka
Line 5: Line 5:
 Většina z online map, nabízených v Locusu, lze stáhnout pro **použití offline**. Seznam stažených map je v záložce **[[manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]]**. Většina z online map, nabízených v Locusu, lze stáhnout pro **použití offline**. Seznam stažených map je v záložce **[[manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]]**.
 ====== Jak spustit stahování?​ ====== ====== Jak spustit stahování?​ ======
- +  ​* klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_map_download_alt.png?​nolink&​30|}} **Stáhnout** v akčním menu online mapy v seznamu.\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload7.png?nolink |}}
-**Stahování** lze spustit dvěma způsoby: +
-  * vyberte si a zobrazte online mapu, kterou chcete stáhnout. Vraťte se zpět do **Správce map**, ​klepněte na tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​20|}} a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_map_download_black.png?​nolink&​30|}} **Stažení online map**.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload.png?nolink |}} +
-  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_map_download_black.png?​nolink&​30|}} **Stáhnout** v akčním menu online mapy v seznamu, kterou chcete stáhnout.\\ ​+
 Následný dialog stáhnutí mapy nabízí několik možností:  ​ Následný dialog stáhnutí mapy nabízí několik možností:  ​
   * **Tato obrazovka** - jednoduše vybere oblast aktuálně ohraničenou displejem vašeho telefonu nebo tabletu. Další nastavení výběru není možné.   * **Tato obrazovka** - jednoduše vybere oblast aktuálně ohraničenou displejem vašeho telefonu nebo tabletu. Další nastavení výběru není možné.
-  * **Výběr oblasti** - ručně nastavte výběr oblasti tažením hraničních bodů zeleného výřezu. Zelené body posunují rohy, pro lepší umístění hranice výřezu se objeví lupa. Tažením červených bodů zvýšíte počet hraničních bodů, takže lze nadefinovat prakticky jakýkoli tvar stažené mapy.+  * **Výběr oblasti** - ručně nastavte výběr oblasti tažením hraničních bodů zeleného výřezu ​(ve výchozím postavení zaujímá plochu 25x25 km). Zelené body posunují rohy, pro lepší umístění hranice výřezu se objeví lupa. Tažením červených bodů zvýšíte počet hraničních bodů, takže lze nadefinovat prakticky jakýkoli tvar stažené mapy.
  
 {{  cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload1.png?​nolink& ​ }} {{  cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload1.png?​nolink& ​ }}
Line 29: Line 26:
 ===== Výběr měřítek ===== ===== Výběr měřítek =====
  
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload3.png?​nolink |}} 
 Vaše mapové území je nadefinováno,​ dalším krokem je výběr měřítek ke stáhnutí. Okno výběru měřítek sestává z následujících částí: Vaše mapové území je nadefinováno,​ dalším krokem je výběr měřítek ke stáhnutí. Okno výběru měřítek sestává z následujících částí:
   * //Náhled měřítka//​ - zobrazuje nejdetailnější zoom, který vyberete (největší měřítko)   * //Náhled měřítka//​ - zobrazuje nejdetailnější zoom, který vyberete (největší měřítko)
Line 35: Line 31:
   * //Název// stahované mapy - v některých případech Locus místo předvyplní názvem nejbližšího sídla. V opačném případě je potřeba vložit název mapy ručně, jinak vás na to Locus upozorní - mapu bez názvu nelze stáhnout.   * //Název// stahované mapy - v některých případech Locus místo předvyplní názvem nejbližšího sídla. V opačném případě je potřeba vložit název mapy ručně, jinak vás na to Locus upozorní - mapu bez názvu nelze stáhnout.
   * **Výběr zoomů**:   * **Výběr zoomů**:
-      * //​základní možnosti// - posuvník se dvěma vymezovači a zjednodušeným popisem zoomů (města, ulice, domy...). Nastavuje pouze největší měřítko ke stažení - stahují se také všechna menší nad ním. +      * //​základní možnosti// - posuvník se dvěma vymezovači a zjednodušeným popisem zoomů (města, ulice, domy...). Nastavuje pouze největší měřítko ke stažení - stahují se také všechna menší nad ním.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload3.png?​nolink |}} 
-      * //​pokročilé možnosti// - tabulka dostupných měřítek se zaškrtávacími políčky. U každého měřítka jsou informace o počtu mapových dlaždic a odhad velikosti. Tato metoda umožňuje zvolit konkrétní měřítka pro stažení.+      * //​pokročilé možnosti// - tabulka dostupných měřítek se zaškrtávacími políčky. U každého měřítka jsou informace o počtu mapových dlaždic a odhad velikosti. Tato metoda umožňuje zvolit konkrétní měřítka pro stažení.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload4.png?​nolink |}}
 <WRAP round alert>​**Operační systém Android verze 2.x dokáže pracovat s mapovými soubory do velikost max 2GB. Pokud vlastníte přístroj s tímto OS, mějte tento fakt na paměti při výběru stahované oblasti a počtu zoomů!** <​html><​br></​html>​Pokud potřebujete větší mapu, rozdělte ji a stáhněte po menších oblastech. Locus Map je dokáže používat spojeně jako jednu velkou mapu.</​WRAP>​ <WRAP round alert>​**Operační systém Android verze 2.x dokáže pracovat s mapovými soubory do velikost max 2GB. Pokud vlastníte přístroj s tímto OS, mějte tento fakt na paměti při výběru stahované oblasti a počtu zoomů!** <​html><​br></​html>​Pokud potřebujete větší mapu, rozdělte ji a stáhněte po menších oblastech. Locus Map je dokáže používat spojeně jako jednu velkou mapu.</​WRAP>​
  
-===== Závěrečná nastavení a potvrzení ===== +===== Pokročilé možnosti ​nastavení a potvrzení ===== 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload4.png?​nolink |}} +Manu Pokročilých možností ​**přesný výpočet** konečného množství stažených dlaždic, což je užitečné při **stahování placených map**. ​K tomu lze nastavit **typ stahování**:​
-Poslední okno před začátkem stahování nabízí **pojmenování** stažené mapy a **přesný výpočet** konečného množství stažených dlaždic, což je užitečné při **stahování placených map**. ​Pak doporučujeme ​nastavit **typ stahování**:​+
   * //Rychlá mapa (SQL)// - dočasné stažení do pracovní paměti aplikace pro pozdější rychlejší prohlížení online map. Vhodné pro rychlé stažení před výletem, ale náchylné k poškození data a nutnosti stahovat znovu.   * //Rychlá mapa (SQL)// - dočasné stažení do pracovní paměti aplikace pro pozdější rychlejší prohlížení online map. Vhodné pro rychlé stažení před výletem, ale náchylné k poškození data a nutnosti stahovat znovu.
   * //Vlastní mapa (SQL)// - nejběžnější metoda - vytvoří novou offline mapu v adresáři Locus/​Maps. ​   * //Vlastní mapa (SQL)// - nejběžnější metoda - vytvoří novou offline mapu v adresáři Locus/​Maps. ​
Line 52: Line 47:
  
 **Přepsat** - volba přepsání starších dlaždic a nastavení jejich stáří pro přepis v případě doplňkového stahování. Nastavte **nulu**, pokud chcete obnovit všechny dlaždice v balíku. **Přepsat** - volba přepsání starších dlaždic a nastavení jejich stáří pro přepis v případě doplňkového stahování. Nastavte **nulu**, pokud chcete obnovit všechny dlaždice v balíku.
-===== Nákup ​online map ===== +===== Stahování placených ​online map ===== 
-V případě, že stahujete **placenou mapu**, Locus Map zobrazí okno, zobrazující stav vašeho **[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoin]] kreditu**, celkovou cenu za stahovanou mapu, počet dlaždic v balíčku a orientační cenu 100 dlaždic. Pokud máte dostatečný kredit, již nic nebrání stahování. ​+V případě, že stahujete **placenou mapu**, Locus Map zobrazí okno, zobrazující stav vašeho **[[cz:​manual:​user_guide:​locus_store:​locoins|LoCoin]] kreditu**, celkovou cenu za stahovanou mapu, počet dlaždic v balíčku a orientační cenu 100 dlaždic. Pokud máte dostatečný kredit, již nic nebrání stahování. 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload5.png?​nolink |}} 
 ===== Průběh stahování ===== ===== Průběh stahování =====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload5.png?nolink |}}+{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload6.png?nolink |}}
 Informační okno průběhu stahování se objeví hned po jeho startu. Kromě užitečných informací o průběhu nabízí ​ možnost **zrušit stahování** (a ztratit všechna stažená data bez možnosti obnovení procesu) nebo **přerušit stahování** - stažená data jsou uložena a proces může být obnoven z hlavního stahovacího dialogu. Informační okno průběhu stahování se objeví hned po jeho startu. Kromě užitečných informací o průběhu nabízí ​ možnost **zrušit stahování** (a ztratit všechna stažená data bez možnosti obnovení procesu) nebo **přerušit stahování** - stažená data jsou uložena a proces může být obnoven z hlavního stahovacího dialogu.
  
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-Když je stahování hotovo, Locus Map zobrazí **offline záložku správce map**, kde můžete ověřit správnost stažení ​nmapy. Najdete ji v adresáři **Locus/​Maps**.+Když je stahování hotovo, Locus Map zobrazí **offline záložku správce map**, kde můžete ověřit správnost stažení ​mapy. Najdete ji v adresáři **Locus/​Maps**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/maps_download.1455206566.txt.gz · Last modified: 2016/02/11 17:02 by mstupka