User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_download

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:maps_download [2016/02/11 17:10]
mstupka
cz:manual:user_guide:maps_download [2016/07/25 15:47]
mstupka
Line 5: Line 5:
 Většina z online map, nabízených v Locusu, lze stáhnout pro **použití offline**. Seznam stažených map je v záložce **[[manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]]**. Většina z online map, nabízených v Locusu, lze stáhnout pro **použití offline**. Seznam stažených map je v záložce **[[manual:​user_guide:​maps_offline|Offline]]** **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_mmanager|Správce map]]**.
 ====== Jak spustit stahování?​ ====== ====== Jak spustit stahování?​ ======
- +  ​* klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_map_download_alt.png?​nolink&​30|}} **Stáhnout** v akčním menu online mapy v seznamu.\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload7.png?nolink |}}
-**Stahování** lze spustit dvěma způsoby: +
-  * vyberte si a zobrazte online mapu, kterou chcete stáhnout. Vraťte se zpět do **Správce map**, ​klepněte na tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​20|}} a zvolte {{:​manual:​user_guide:​ic_map_download_black.png?​nolink&​30|}} **Stažení online map**.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_mapdownload.png?nolink |}} +
-  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_map_download_black.png?​nolink&​30|}} **Stáhnout** v akčním menu online mapy v seznamu, kterou chcete stáhnout.\\ ​+
 Následný dialog stáhnutí mapy nabízí několik možností:  ​ Následný dialog stáhnutí mapy nabízí několik možností:  ​
   * **Tato obrazovka** - jednoduše vybere oblast aktuálně ohraničenou displejem vašeho telefonu nebo tabletu. Další nastavení výběru není možné.   * **Tato obrazovka** - jednoduše vybere oblast aktuálně ohraničenou displejem vašeho telefonu nebo tabletu. Další nastavení výběru není možné.
cz/manual/user_guide/maps_download.txt · Last modified: 2016/11/22 14:00 by mstupka