User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel [2018/10/24 09:56]
mstupka
cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel [2019/07/09 17:37] (current)
mstupka
Line 6: Line 6:
 {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel02.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel02.png?nolink |}}
  
-{{:manual:user_guide:ic_quick_map_switch_alt.png?nolink&30| }}==== Rychlé přepínání map ====+{{:manual:user_guide:ic_quick_map_switch_alt.png?50 |}} 
 +==== Rychlé přepínání map ====
 Tlačítko zobrazí výběr naposledy používaných online map a nejbližších stažených offline map. **[[cz:manual:user_guide:maps_mmanager#rychle_prepinani_map|Více >>]]** Tlačítko zobrazí výběr naposledy používaných online map a nejbližších stažených offline map. **[[cz:manual:user_guide:maps_mmanager#rychle_prepinani_map|Více >>]]**
 {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel03.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel03.png?nolink |}}
-{{:manual:user_guide:ic_map_theme_alt.png?nolink&30| }}==== Mapová témata ====+{{:manual:user_guide:ic_map_theme_alt.png?50 |}} 
 +==== Mapová témata ====
 Tlačítko je aktivní, pokud používáte některou z vektorových map, které obsahují přepínatelná mapová témata (letní, zimní atd.) **[[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps#mapova_temata|Více >>]]** Tlačítko je aktivní, pokud používáte některou z vektorových map, které obsahují přepínatelná mapová témata (letní, zimní atd.) **[[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps#mapova_temata|Více >>]]**
 {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel04.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel04.png?nolink |}}
-{{:manual:user_guide:ic_map_layers_alt.png?nolink&30| }}==== Vrstvy mapy ====+{{:manual:user_guide:ic_map_layers_alt.png?50 |}} 
 +==== Vrstvy mapy ====
 Tento přepínač nabízí rychlou vizualizaci dalších obsahových vrstev nad mapou: Tento přepínač nabízí rychlou vizualizaci dalších obsahových vrstev nad mapou:
   * **[[cz:manual:user_guide:maps_tools:overlays|Překryvy mapy]]** - další mapa v překryvu nad základní mapou   * **[[cz:manual:user_guide:maps_tools:overlays|Překryvy mapy]]** - další mapa v překryvu nad základní mapou
Line 20: Line 23:
   * **[[cz:manual:user_guide:maps_tools:osm_notes|Poznámky OpenStreetMap]]** - vrstva poznámek pro mapaře projektu OpenStreetMap   * **[[cz:manual:user_guide:maps_tools:osm_notes|Poznámky OpenStreetMap]]** - vrstva poznámek pro mapaře projektu OpenStreetMap
 {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel05.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel05.png?nolink |}}
-{{:manual:user_guide:ic_active_items_alt.png?nolink&30| }}==== Aktivní položky ====+{{:manual:user_guide:ic_active_items_alt.png?50 |}} 
 +==== Aktivní položky ====
 Seznam všech aktivních souborů **KMZ/KML** z **[[cz:manual:user_guide:items:|Mapových položek]]**. Klepnutím na soubor rozbalíte jeho vrstvy, které lze přepínat, popř. nastavovat jejich průsvitnost. Seznam všech aktivních souborů **KMZ/KML** z **[[cz:manual:user_guide:items:|Mapových položek]]**. Klepnutím na soubor rozbalíte jeho vrstvy, které lze přepínat, popř. nastavovat jejich průsvitnost.
 {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel06.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel06.png?nolink |}}
 {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel07.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel07.png?nolink |}}
-{{:manual:user_guide:ic_nearest_points_alt.png?nolink&30| }}==== Nejbližší body ====+{{:manual:user_guide:ic_nearest_points_alt.png?50 |}} 
 +==== Nejbližší body ====
 Seznam bodů z vaší vlastní Locus databáze, které se nacházejí nejblíže pozici kurzoru (popř. vaší pozici, pokud máte GPS fix) bez ohledu na to, zda jsou aktivní (viditelné na mapě) či nikoli. Jsou rozděleny na čtyři kategorie, které lze přepínat: Seznam bodů z vaší vlastní Locus databáze, které se nacházejí nejblíže pozici kurzoru (popř. vaší pozici, pokud máte GPS fix) bez ohledu na to, zda jsou aktivní (viditelné na mapě) či nikoli. Jsou rozděleny na čtyři kategorie, které lze přepínat:
   * **Základní body** - body zájmu obsažené v [[cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois|LoMapách]] a všechny ostatní body mimo náledující kategorie\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel08.png?nolink |}}\\ {{ :cz:manual:user_guide:cz_actionpanel08a.png?nolink |}}   * **Základní body** - body zájmu obsažené v [[cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois|LoMapách]] a všechny ostatní body mimo náledující kategorie\\ {{ cz:manual:user_guide:cz_actionpanel08.png?nolink |}}\\ {{ :cz:manual:user_guide:cz_actionpanel08a.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/mainscr_lpanel.txt · Last modified: 2019/07/09 17:37 by mstupka