User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:locus_store:recommendation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:locus_store:recommendation [2021/08/16 12:15]
mstupka removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:recommend.png?nolink|}} 
  
-====== Doporučte Locus přátelům ====== 
- 
----- 
- 
-Pokud Locus Map rádi používáte při svých aktivitách v přírodě a chtěli byste o tom říct svým kamarádům a známým, můžete jednoduše Locus Map doporučit. Za jednu úspěšnou instalaci na základě vašeho doporučení můžete získat až **25 [[cz:manual:user_guide:locus_store:locoins|LoCoinů]]** (celá vektorová offline LoMapa ČR stojí 50 LC), záleží na verzi, kterou si doporučovaný nainstaluje – Pro je za 25 LC, Free za 10 LC. 
-===== Postup ===== 
- 
-  * v Menu najdete položku Doporučte Locus přátelům 
-  * do políček vložíte e-maily, na které chcete odeslat doporučení, klepnete na Doporučit. Pokud vám nestačí zobrazená tři políčka, můžete klepnutím na + přidat libovolný počet dalších. 
-  * adresátům dorazí doporučovací mail s instrukcemi, jak postupovat – kde stáhnout a instalovat Locus Map apod. Pokud nainstalují Locus Map a vstoupí do Locus Obchodu s účtem vedeným na e-mailovou adresu, na kterou jste zaslali doporučení, na váš LoCoin kredit se načte odměna. 
- 
-<WRAP center round tip > 
-K doporučení se dostanete i jinou cestou – **v ceníku balíčků LoCoinů** v [[cz:manual:user_guide:locus_store:|Locus Obchodě]] přibyla **nabídka LoCoinů zdarma**, která vás na doporučovací stránku navede také. 
-</WRAP> 
- 
-===== Jsou doporučení nějak omezena? ===== 
- 
-Ne, postup můžete libovolně a kdykoli opakovat, můžete zaslat doporučení neomezenému počtu vašich přátel a váš LoCoin kredit stále navyšovat.