User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:tools

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:tools [2016/11/23 12:24]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:tools [2016/11/23 12:25] (current)
mstupka [Geocaching nástroje]
Line 27: Line 27:
   * **Limit umístění keší** - podle pravidel Geocaching.com,​ jakékoli fyzické části jednotlivých keší mohou být od sebe ve vzdálenosti minimálně 528 ft/161 m od sebe. Tato funkce vizualizuje takovou oblast na mapě. Locus se zeptá, které keše takto chcete označit a nabídne vybrat z vašich složek.\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_tools05.png?​nolink |}}\\ Pro odstranění kruhů z mapy zapněte znovu tuto funkci a znovu vyberte složku označených keší. Více o pravidlech umisťování keší najdete [[https://​www.geocaching.com/​about/​guidelines.aspx|zde >>]]   * **Limit umístění keší** - podle pravidel Geocaching.com,​ jakékoli fyzické části jednotlivých keší mohou být od sebe ve vzdálenosti minimálně 528 ft/161 m od sebe. Tato funkce vizualizuje takovou oblast na mapě. Locus se zeptá, které keše takto chcete označit a nabídne vybrat z vašich složek.\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_tools05.png?​nolink |}}\\ Pro odstranění kruhů z mapy zapněte znovu tuto funkci a znovu vyberte složku označených keší. Více o pravidlech umisťování keší najdete [[https://​www.geocaching.com/​about/​guidelines.aspx|zde >>]]
  
-<WRAP round important ​>+<WRAP round info>
 **Jak odstranit položky vykreslené nástroji pro geokešink:​** **Jak odstranit položky vykreslené nástroji pro geokešink:​**
   * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_hide_alt.png?​nolink&​30|}} //Skrýt dočasné položky na mapě// v horní liště obrazovky **[[cz:​manual:​user_guide:​items:​management|Mapové položky]]** nebo   * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_hide_alt.png?​nolink&​30|}} //Skrýt dočasné položky na mapě// v horní liště obrazovky **[[cz:​manual:​user_guide:​items:​management|Mapové položky]]** nebo
cz/manual/user_guide/geocaching/tools.txt · Last modified: 2016/11/23 12:25 by mstupka