User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:tools

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:tools [2015/11/09 11:20]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:tools [2016/11/23 12:25]
mstupka [Geocaching nástroje]
Line 11: Line 11:
  
 ===== Geocaching LIVE! ===== ===== Geocaching LIVE! =====
-  ​* **Načíst Pocket Query** - viz více v [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​pocket_query|Pocket Query]] kapitole o importu keší. ​{{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching4.png?​nolink |}}<wrap info>​Tato funkcionalita je přístupná pouze uživatelům Locus Map Pro verze.</​wrap>​+{{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching4.png?​nolink |}} 
 +  ​* **Načíst Pocket Query** - viz více v [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​pocket_query|Pocket Query]] kapitole o importu keší. <wrap info>​Tato funkcionalita je přístupná pouze uživatelům Locus Map Pro verze.</​wrap>​
   * **Zalogovat trackable** - umožní zalogovat nalezenou trackable položku (travelbugy,​ geocoiny) přímo z aplikace (je potřeba být online). <wrap info>​Tato funkcionalita je přístupná pouze uživatelům Locus Map Pro verze.</​wrap>​ [[http://​www.geocaching.com/​track/​default.aspx|Více o trackables >>]]   * **Zalogovat trackable** - umožní zalogovat nalezenou trackable položku (travelbugy,​ geocoiny) přímo z aplikace (je potřeba být online). <wrap info>​Tato funkcionalita je přístupná pouze uživatelům Locus Map Pro verze.</​wrap>​ [[http://​www.geocaching.com/​track/​default.aspx|Více o trackables >>]]
  
 ===== Geocaching nástroje ===== ===== Geocaching nástroje =====
-  ​* **Správce field notes** - Locus Map umožňuje logovat kešky offline do tzv. fieldnotes, které mohou být na server Geocaching.com odeslány později až je dostupné připojení k internetu. Ve správci lze field notes jednoduše spravovat, např. exportovat do souboru nebo logovat.{{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_fieldnotes_mng.png?​nolink&​ |}}\\ \\ <WRAP center round tip >+{{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching6.png?​nolink |}} 
 +  ​* **Správce field notes** - Locus Map umožňuje logovat kešky offline do tzv. fieldnotes, které mohou být na server Geocaching.com odeslány později až je dostupné připojení k internetu. Ve správci lze field notes jednoduše spravovat, např. exportovat do souboru nebo logovat.{{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_fieldnotes_mng.png?​nolink&​ |}}\\ V menu v horní liště správce můžete nastavit, které fieldnotes zobrazit.\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_fieldnotes_mng2.png?​nolink |}}\\ <WRAP center round tip >
 Pokročilým uživatelům,​ kteří chtějí své fieldnotes filtrovat, řadit nebo dávkově zpracovávat,​ doporučujeme sofistikovaný [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​other#​field_notes|doplněk FieldNotes]]. Pokročilým uživatelům,​ kteří chtějí své fieldnotes filtrovat, řadit nebo dávkově zpracovávat,​ doporučujeme sofistikovaný [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​other#​field_notes|doplněk FieldNotes]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +  * **Nakreslit kruh** - nakreslí kruh o definovaném poloměru, barvě a průsvitnosti okolo libovolně [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|vybraného místa na mapě]]\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_tools01.png?​nolink |}} 
 +  * **Nástroje - čáry** - nakreslí linku mezi dvěma [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|definovanými body]] nebo vypočítá průsečík dvou linek\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_tools02.png?​nolink |}}
 +  * **Střední bod** - nastaví [[manual:​user_guide:​tools:​location|pozice]] dvou bodů a vypočítá přesný střed úsečky mezi nimi\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_tools03.png?​nolink |}}
 +  * **Projekce** - vypočítá nový bod na základě vzdálenosti a azimutu od vaší polohy a vykreslí jej na mapě. Funkce je samostatně přístupná také ve [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliči pozice]].\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_tools04.png?​nolink |}}
 +  * **Načíst všechny waypointy** - zobrazí všechny waypointy všech keší vizualizovaných na mapě
 +  * **Limit umístění keší** - podle pravidel Geocaching.com,​ jakékoli fyzické části jednotlivých keší mohou být od sebe ve vzdálenosti minimálně 528 ft/161 m od sebe. Tato funkce vizualizuje takovou oblast na mapě. Locus se zeptá, které keše takto chcete označit a nabídne vybrat z vašich složek.\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_tools05.png?​nolink |}}\\ Pro odstranění kruhů z mapy zapněte znovu tuto funkci a znovu vyberte složku označených keší. Více o pravidlech umisťování keší najdete [[https://​www.geocaching.com/​about/​guidelines.aspx|zde >>]]
  
-  * **Nakreslit kruh** - nakreslí kruh o definovaném poloměru, barvě a průsvitnosti okolo libovolně [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|vybraného místa na mapě]] +<WRAP round info>
-  * **Nástroje - čáry** - nakreslí linku mezi dvěma [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|definovanými body]] nebo vypočítá průsečík dvou linek +
-  * **Střední bod** - nastaví [[manual:​user_guide:​tools:​location|pozice]] dvou bodů a vypočítá přesný střed úsečky mezi nimi +
-  * **Projekce** - vypočítá nový bod na základě vzdálenosti a azimutu a vykreslí jej na mapě. Funkce je samostatně přístupná také ve [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliči pozice]]. +
-  * **Načíst všechny waypointy** - zobrazí všechny waypointy všech viditelných keší na mapě +
-  * **Limit umístění keší** - podle pravidel Geocaching.com,​ jakékoli fyzické části jednotlivých keší mohou být od sebe ve vzdálenosti minimálně 528 ft/161 m od sebe. Tato funkce vizualizuje takovou oblast na mapě. Více o tomto pravidlu najdete [[https://​www.geocaching.com/​about/​guidelines.aspx|zde >>​]] +
- +
-<WRAP round important ​>+
 **Jak odstranit položky vykreslené nástroji pro geokešink:​** **Jak odstranit položky vykreslené nástroji pro geokešink:​**
-  * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_hide_alt.png?​nolink&​30|}} //Skrýt položky// ​ve //Správci dat/​záložce Položky// nebo +  * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_hide_alt.png?​nolink&​30|}} //​Skrýt ​dočasné ​položky ​na mapě// v horní liště obrazovky **[[cz:​manual:​user_guide:​items:​management|Mapové položky]]** nebo 
-  * podržte prst na tlačítku //Správce dat// na hlavní obrazovce a vyberte //Odstranit ​dočasné ​předměty ​na mapě // nebo +  * podržte prst na tlačítku //Správce dat (bodů, tras)// v [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] ​na hlavní obrazovce a vyberte //Skrýt ​dočasné ​položky ​na mapě// nebo 
-  * přidejte ​si tlačítko //Odstranit ​dočasné ​předměty ​na mapě// do //​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]//+  * přímo si přidejte ​tlačítko //Skrýt ​dočasné ​položky ​na mapě// do //​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]//
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
cz/manual/user_guide/geocaching/tools.txt · Last modified: 2016/11/23 12:25 by mstupka