User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:settings [2017/04/04 15:20]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:settings [2018/08/21 11:40] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
  
 ---- ----
-  * <wrap box>Menu > Nastavení > Geocaching</​wrap>​+
 ===== Hlavní ===== ===== Hlavní =====
 ==== Přesunout na finální waypoint ==== ==== Přesunout na finální waypoint ====
 Finální waypointy multikeší nebo mystery keší obvykle vyžadují řešení hádanek, výpočty vzorců apod. Užití tohoto nastavení je vhodné v případě, že keš je importována z databáze s již vypočítanými waypointy - souřadnice keše jsou automaticky přesunuty na místo finálního bodu. Finální waypointy multikeší nebo mystery keší obvykle vyžadují řešení hádanek, výpočty vzorců apod. Užití tohoto nastavení je vhodné v případě, že keš je importována z databáze s již vypočítanými waypointy - souřadnice keše jsou automaticky přesunuty na místo finálního bodu.
-==== Zachovat data při importu ====+==== Zachovat ​vlastní ​data během ​importu ====
 Keše často obsahují některá osobní data - poznámky, fotky atd. Toto nastavení zabraňuje jejich přepsání během aktualizačního importu. Keše často obsahují některá osobní data - poznámky, fotky atd. Toto nastavení zabraňuje jejich přepsání během aktualizačního importu.
 ==== Automaticky načíst obrázky ==== ==== Automaticky načíst obrázky ====
Line 13: Line 13:
   * **Ukládání do dočasné paměti** - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí. ​   * **Ukládání do dočasné paměti** - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí. ​
   * **Stahování obrázků** - obrázky jsou staženy a uloženy ve složce //​Locus/​data/​geocaching//​ a můžete s nimi pracovat libovolně dlouho, dokud je manuálně nesmažete   * **Stahování obrázků** - obrázky jsou staženy a uloženy ve složce //​Locus/​data/​geocaching//​ a můžete s nimi pracovat libovolně dlouho, dokud je manuálně nesmažete
-==== Automatické ​načítání waypointů ​==== +==== Automaticky ​načítat waypointy ​==== 
-Geocache často obsahují doplňkové waypointy, jako výchozí místo na zaparkování,​ zastávku autobusu apod. Tato možnost zobrazí tyto body automaticky na mapě. +Geocache často obsahují doplňkové waypointy, jako výchozí místo na zaparkování,​ zastávku autobusu apod. Tato možnost zobrazí tyto body automaticky na mapě. ​Stačí vybrat požadované kategorie waypointů:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​settings_geo_02.png?​nolink |}} 
-==== Jméno ​(vlastníka====+==== Jméno vlastníka ====
 Nastaví vaše uživatelské jméno z webu Geocaching.com pro rozlišení vlastních keší. Nastaví vaše uživatelské jméno z webu Geocaching.com pro rozlišení vlastních keší.
 ==== Jména přátel ==== ==== Jména přátel ====
 Definuje seznam vašich geokešinkových přátel. Pokud se někdo z tohoto seznamu objeví v roletě logů, Locus je podsvítí a přesune na první pozici log listu. Definuje seznam vašich geokešinkových přátel. Pokud se někdo z tohoto seznamu objeví v roletě logů, Locus je podsvítí a přesune na první pozici log listu.
-==== Omezit počet ​uložených logů ====+==== Limit uložených logů ====
 Tato možnost může zabránit přeplnění paměti logy, pokud je zaškrtnuta možnost //Zachovat data při importu//. Tato možnost může zabránit přeplnění paměti logy, pokud je zaškrtnuta možnost //Zachovat data při importu//.
-===== Zalogovat ​se =====+===== Zalogovat ​návštěvu ​=====
 ==== Vždy zalogovat offline ==== ==== Vždy zalogovat offline ====
 Nastaví field notes jako výchozí metodu logování a znemožní všechny možnosti logování online. Nastaví field notes jako výchozí metodu logování a znemožní všechny možnosti logování online.
Line 34: Line 34:
 GCVote je rozšíření www.geocaching.com,​ které umožňuje hodnotit kvalitu keší. Více info [[http://​gcvote.com/​index.php|zde >>]] GCVote je rozšíření www.geocaching.com,​ které umožňuje hodnotit kvalitu keší. Více info [[http://​gcvote.com/​index.php|zde >>]]
 ==== Zobrazit GCVote na mapě ==== ==== Zobrazit GCVote na mapě ====
-Zobrazí pod ikonami keší na mapě symboly kvality keše (1-5 hvězd). GCVote musí být načteno předem v okně detailu keše.+Zobrazí pod ikonami keší na mapě symboly kvality keše (1-5 hvězd):\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​settings_geo_03.png?nolink |}}\\ GCVote musí být načteno předem v okně detailu keše.
 ===== Terénní poznámky ===== ===== Terénní poznámky =====
 Zde se nastavují Geocaching field notes (offline logy keší uložené pro pozdější nahrání na Geocaching.com). Zde se nastavují Geocaching field notes (offline logy keší uložené pro pozdější nahrání na Geocaching.com).
Line 40: Line 40:
 Umožňuje odstranit všechny uložené field notes z paměti. <wrap alert>​Ujistěte se, že jste uploadovali všechny své field notes na Geocaching.com než provedete tento krok!</​wrap>​ Umožňuje odstranit všechny uložené field notes z paměti. <wrap alert>​Ujistěte se, že jste uploadovali všechny své field notes na Geocaching.com než provedete tento krok!</​wrap>​
 ==== Předvyplnit field notes ==== ==== Předvyplnit field notes ====
-Tato možnost šetří čas při lovu více keší najednou - předem nastavíte různé parametry, které budou Field notes obsahovat: +Tato možnost šetří čas při lovu více keší najednou - předem nastavíte různé parametry, které budou Field notes obsahovat:\\ {{ :manual:​user_guide:​geocaching:​settings_geo_04.png?​nolink |}}
-==== Formát předvyplnění ==== +
-Nastaví formát textu pro předvyxplnění:+
   * {c} - počet nalezených keší   * {c} - počet nalezených keší
   * {t} - čas nálezu keše   * {t} - čas nálezu keše
   * další texty, např. poděkování,​ TFTC atd.   * další texty, např. poděkování,​ TFTC atd.
 ==== Počitadlo nalezených keší ==== ==== Počitadlo nalezených keší ====
-Nastaví výchozí počet nalezených keší, další budou přidávány po jedné. +Nastaví výchozí počet nalezených keší, další budou přidávány po jedné. ​žete si z profilu na Geocaching.com stáhnout aktuální stav:\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​settings_geo_05.png?​nolink |}}
-==== Formát času ==== +
-Nastaví formát časového razítka použitého v popisu logu.+
 ===== Okno detailu keše ===== ===== Okno detailu keše =====
-Do okna s detailem keše je možné přidat dvě volitelná tlačítka a těmito funkcemi: +Do okna s detailem keše je možné přidat dvě volitelná tlačítka a těmito funkcemi:\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​settings_geo_06.png?​nolink |}}
-  * nápověda +
-  * zalogovat +
-  * poznámky+
  
cz/manual/user_guide/geocaching/settings.txt · Last modified: 2018/08/21 11:40 by mstupka