User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:geocaching:settings [2017/04/04 15:20]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:settings [2017/04/04 15:20]
mstupka
Line 10: Line 10:
 ==== Automaticky načíst obrázky ==== ==== Automaticky načíst obrázky ====
 Geocache importované do Locusu obsahují obvykle pouze odkazy na obrázky v listingu. Zaškrtnutí tohoto nastavení umožní obrázky stáhnout.\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_settings_geo01.png?​nolink |}}\\  Geocache importované do Locusu obsahují obvykle pouze odkazy na obrázky v listingu. Zaškrtnutí tohoto nastavení umožní obrázky stáhnout.\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_settings_geo01.png?​nolink |}}\\ 
-  * Deaktivováno - automatika je vypnuta, stahovat se budou pouze texty +  ​* **Deaktivováno** - automatika je vypnuta, stahovat se budou pouze texty 
-  * Ukládání do dočasné paměti - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí.  +  ​* **Ukládání do dočasné paměti** - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí.  
-  * Stahování obrázků - obrázky jsou staženy a uloženy ve složce //​Locus/​data/​geocaching//​ a můžete s nimi pracovat libovolně dlouho, dokud je manuálně nesmažete+  ​* **Stahování obrázků** - obrázky jsou staženy a uloženy ve složce //​Locus/​data/​geocaching//​ a můžete s nimi pracovat libovolně dlouho, dokud je manuálně nesmažete
 ==== Automatické načítání waypointů ==== ==== Automatické načítání waypointů ====
 Geocache často obsahují doplňkové waypointy, jako výchozí místo na zaparkování,​ zastávku autobusu apod. Tato možnost zobrazí tyto body automaticky na mapě. Geocache často obsahují doplňkové waypointy, jako výchozí místo na zaparkování,​ zastávku autobusu apod. Tato možnost zobrazí tyto body automaticky na mapě.
cz/manual/user_guide/geocaching/settings.txt · Last modified: 2018/08/21 11:40 by mstupka