User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:geocaching:settings [2017/04/04 15:19]
mstupka [Automaticky načíst obrázky]
cz:manual:user_guide:geocaching:settings [2017/04/04 15:20]
mstupka
Line 9: Line 9:
 Keše často obsahují některá osobní data - poznámky, fotky atd. Toto nastavení zabraňuje jejich přepsání během aktualizačního importu. Keše často obsahují některá osobní data - poznámky, fotky atd. Toto nastavení zabraňuje jejich přepsání během aktualizačního importu.
 ==== Automaticky načíst obrázky ==== ==== Automaticky načíst obrázky ====
-Geocache importované do Locusu obsahují obvykle pouze odkazy na obrázky v listingu. Zaškrtnutí tohoto nastavení umožní obrázky stáhnout.// {{ :cz:manual:user_guide:geocaching:cz_settings_geo01.png?nolink |}}\\ +Geocache importované do Locusu obsahují obvykle pouze odkazy na obrázky v listingu. Zaškrtnutí tohoto nastavení umožní obrázky stáhnout.\\ {{ :cz:manual:user_guide:geocaching:cz_settings_geo01.png?nolink |}}\\ 
   * Deaktivováno - automatika je vypnuta, stahovat se budou pouze texty   * Deaktivováno - automatika je vypnuta, stahovat se budou pouze texty
   * Ukládání do dočasné paměti - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí.    * Ukládání do dočasné paměti - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí. 
cz/manual/user_guide/geocaching/settings.txt · Last modified: 2018/08/21 11:40 by mstupka