User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:other

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:geocaching:other [2015/08/24 16:12]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:other [2015/10/12 11:19]
mstupka [Další doplňky pro geocaching]
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_addons_alt.png?​nolink|}}====== Další doplňky pro geocaching ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_addons_alt.png?​nolink|}} 
 +====== Další doplňky pro geocaching ======
  
 ---- ----
  
-Několik doplňků pro geocaching, které skvěle spolupracují s mateřskou aplikací, pochází z dílen vývojářů mimo mateřskou //Asamm Software//. O některých se pojednává v kapitole o [[czmanual:​user_guide:​geocaching:​import|importu keší]], jelikož umožňují jejich snadné stahování. Tato kapitola je věnována doplňkům, které posouvají zážitek z geocachingu ještě dále.+Několik doplňků pro geocaching, které skvěle spolupracují s mateřskou aplikací, pochází z dílen vývojářů mimo mateřskou //Asamm Software//. O některých se pojednává v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​import|importu keší]], jelikož umožňují jejich snadné stahování. Tato kapitola je věnována doplňkům, které posouvají zážitek z geocachingu ještě dále.
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
cz/manual/user_guide/geocaching/other.txt · Last modified: 2015/11/09 11:22 by mstupka