User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:other

Další doplňky pro geocaching


Několik doplňků pro geocaching, které skvěle spolupracují s mateřskou aplikací, pochází z dílen vývojářů mimo mateřskou Asamm Software. O některých se pojednává v kapitole o importu keší, jelikož umožňují jejich snadné stahování. Tato kapitola je věnována doplňkům, které posouvají zážitek z geocachingu ještě dále.

UPOZORNĚNÍ: Asamm Software neodpovídá za funkčnost a aktualizaci těchto doplňků či případné škody jimi způsobené. Jejich seznam zde je pouze informativní, může být neúplný a může se od skutečnosti lišit.

Field Notes

Mnoho kačerů vítá možnost zalogovat své nálezy přímo v terénu. Field Notes nabízejí řešení pro případ, že nemáte internetové připojení pro logování online. Zobrazují jednoduché a intuitivní prostředí pro práci s terénními poznámkami - field notes (logy), tvorbu nových, dávkové logování atd.

 • Jak vytvořit novou field note:
  • otevřete hlavní menu keše > Zalogovat > Uložit offline
  • vyberte si typ logu (Nalezeno, Nenalezeno…), vložte komentář, přiložte obrázky atd.
  • Potvrďte
  • field note se objeví v seznamu místních field notes

Pro ještě rychlejší logování můžete logovací okno předvyplnit v Nastavení > Geocaching.

 • Editace field notes
  • Spusťte FieldNotes (Menu > Další funkce > FieldNotes)
  • Klepněte na field note ze seznamu
  • Přidejte zkratku ze seznamu předdefinovaných (1 - mohou být editovány v nastavení doplňku)
  • Přidejte smajlíky ze seznamu předdefinovaných (2)
  • Označte keš jako oblíbenou (3)
  • Potvrďte
 • Správa field notes
  • Spusťte FieldNotes (Menu > Další funkce > FieldNotes)
  • zaškrtněte field notes, které chcete spravovat
  • vyberte z menu v horní liště: export, možnosti řazení, vícenásobný výběr, nastavení.

Doplněk Field Notes může nabídnout ještě více funkcí, např více logovacích šablon, logování hlasem atd. Funkce lze odemknout zakoupením klíče v Locus Obchodě.

Multi Cache Solver

Užitečný nástroj pro bezpapírový geocaching, který pomáhá při výpočtech proměnných a vzorců v multi- a mystery keších.

Otevřete si keš v doplňku a označte vzorce v popisu. Solver najde použité proměnné a vypočítá vaše další waypointy. Jejich souřadnice automaticky vloží do Locusu, takže nemusíte nic ručně přenášet.

New Cache Point

Tento jednoduchý doplněk umožňuje vytvoření nového bodu geokeše s GC kódem. Typické použití:

 • když provádíte betatest
 • když najdete keš náhodně
 • když vyrazíte na lov kešek bez importovaných keší v mobilu a chcete nalezenou keš logovat přes Field notes atd.

Satellite Images

Tento doplněk umožňuje stáhnout statický snímek geokeše na satelitní Google mapě. Zvolíte si rozlišení obrázku, formát a úrovně zoomu. Snímky se ukládají v záložce “Obrázky” okna detailu keše.

cz/manual/user_guide/geocaching/other.txt · Last modified: 2015/11/09 10:22 (external edit)