User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:import [2015/12/16 10:23]
mstupka [Instructions]
cz:manual:user_guide:geocaching:import [2016/04/22 13:08]
mstupka [Použití]
Line 77: Line 77:
   * Nebo **podržte prst na mapě**, vyberte poslední ikonu ve spodním menu - nastavení -  a vyberte **nahrát GSAK keše**.   * Nebo **podržte prst na mapě**, vyberte poslední ikonu ve spodním menu - nastavení -  a vyberte **nahrát GSAK keše**.
   * Hotovo!   * Hotovo!
 +<WRAP center round alert> 
 +Vývoj doplňku Locus GSAK byl ukončen - doplněk může způsobovat problémy na novějších verzích Androida nebo Locusu. 
 +</​WRAP>​
 {{:​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_geoget_database.png?​nolink&​64 |}} {{:​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_geoget_database.png?​nolink&​64 |}}
 ===== Doplněk GeoGet databáze ===== ===== Doplněk GeoGet databáze =====
Line 95: Line 97:
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
 Přehledová tabulka možností importu keší (podle uživatele Balloni55): Přehledová tabulka možností importu keší (podle uživatele Balloni55):
-[[:cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​locus_cz.pdf |{{ :cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_import_big_.png }}]]+{{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_import_big.png?cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_gc_import_big_.png ​|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
cz/manual/user_guide/geocaching/import.txt · Last modified: 2016/04/22 13:08 by mstupka