User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/21 11:32]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/10/26 16:49] (current)
mstupka [Hlavní menu]
Line 56: Line 56:
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_gc_offlinizer_alt.png?​nolink&​30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​tools#​geocaching_offlinizer|více zde >>​]]\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching30.png?​nolink |}}   * {{:​manual:​user_guide:​ic_gc_offlinizer_alt.png?​nolink&​30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​tools#​geocaching_offlinizer|více zde >>​]]\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching30.png?​nolink |}}
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_calendar_alt.png?​nolink&​30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</​wrap>​   * {{:​manual:​user_guide:​ic_calendar_alt.png?​nolink&​30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</​wrap>​
-  * {{:​manual:​user_guide:​abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?​nolink&​30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou,​ pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci+  * {{:​manual:​user_guide:​abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?​nolink&​30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou,​ pokud obsahuje nějaké výpočty ​- {{:​manual:​user_guide:​gc_computed.png?​nolink&​30|}} ​- užitečné při filtraci
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_www_alt.png?​nolink&​30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com   * {{:​manual:​user_guide:​ic_www_alt.png?​nolink&​30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_geocaching_alt.png?​nolink&​30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_geocaching_alt.png?​nolink&​30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|nastavení možností geocachingu >>]]
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.txt · Last modified: 2017/10/26 16:49 by mstupka