User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/21 11:32]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/10/26 16:49] (current)
mstupka [Hlavní menu]
Line 56: Line 56:
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}}   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}}
   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>
-  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci+  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - {{:manual:user_guide:gc_computed.png?nolink&30|}} - užitečné při filtraci
   * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com   * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1505986339.txt.gz · Last modified: 2017/09/21 11:32 by mstupka