User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/19 16:52]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/10/26 16:49] (current)
mstupka [Hlavní menu]
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ====== {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME+
 ---- ----
 ===== Úvodem... ===== ===== Úvodem... =====
Line 47: Line 47:
   * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}     * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}  
     * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>     * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>
-      * Zalogovat se - zaloguje váš nález online přímo na Geocaching.com +      * //Zalogovat návštěvu// - zaloguje váš nález online přímo na www.geocaching.com 
-      * Nahrát Field notes - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil - Vaše field notes"Geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.+      * //Nahrát Field notes// - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil - Vaše field notes"www.geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.
     * //OFFLINE//     * //OFFLINE//
-      * Uložit offline - uloží log keše pro pozdější online logování. Offline logy lze spravovat ve [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správci field notes]]. +      * //Uložit offline// - uloží log keše pro pozdější online logování. Offline logy lze spravovat ve [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správci field notes]]. 
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching26.png?nolink |}}   * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching26.png?nolink |}}
   * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching27.png?nolink |}}   * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching27.png?nolink |}}
Line 56: Line 56:
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}}   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}}
   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>
-  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci+  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - {{:manual:user_guide:gc_computed.png?nolink&30|}} - užitečné při filtraci
   * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com   * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]
 ==== Záložka Základní info ==== ==== Záložka Základní info ====
-  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_geocaching3.png?nolink |}}\\ +  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching3.png?nolink |}}\\ 
   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi.   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi.
Line 70: Line 70:
     * //velikost// - velikost schránky keše - od 1 do 5     * //velikost// - velikost schránky keše - od 1 do 5
     * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou     * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou
-    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>+    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching15.png?nolink |}}
     * //schováno// - datum úkrytu keše     * //schováno// - datum úkrytu keše
     * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše     * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše
Line 79: Line 79:
   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.
 ==== Záložka Listing ==== ==== Záložka Listing ====
-Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.+Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.<wrap info>Premium členové zde vidí informace optimalizované pro zobrazení v mobilech a tabletech, základní členové klasickou HTML stránku (zatím)</wrap>:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching16.png?nolink |}}
 ==== Záložka Obrázky ==== ==== Záložka Obrázky ====
-Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**.+Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching17.png?nolink |}}
 ==== Záložka Waypointy ==== ==== Záložka Waypointy ====
-Obsahuje seznam //waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit.+Obsahuje seznam //waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching18.png?nolink |}}
 ==== Záložka Logy ==== ==== Záložka Logy ====
-Obsahuje roletu s logy keše.+Obsahuje roletu s logy keše:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching19.png?nolink |}} 
 +==== Záložka Trackables ==== 
 +Obsahuje seznam //trackables// umístěných v keši (pokud keš žádné neobsahuje, záložka je neaktivní):\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching20.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching21.png?nolink |}}\\ Trackable můžete zalogovat přímo ze záložky (pouze Locus Map Pro).
 ==== Záložka Přílohy ==== ==== Záložka Přílohy ====
-Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.+Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching22.png?nolink |}} Přílohu lze přidat po klepnutí na znaménko **+** v horní liště.
 ==== Spodní ovládací lišta ==== ==== Spodní ovládací lišta ====
   * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše   * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše
-  * volič {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} **navigace**:+  * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} **volič navigace**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching32.png?nolink |}}
     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigace >>]]     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigace >>]]
-    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
     * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //Navádět// - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádění >>]]     * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //Navádět// - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádění >>]]
-   {{:manual:user_guide:ic_addons_alt.png?nolink&30|}} **doplňky, aplikace třetích stran** - otevře nabídku doplňku [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]] a dalších nainstalovaných doplňků a spolupracujících aplikací, které mohou pracovat s keší - navigovat na ni, zobrazit ji na mapě apod.:+    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
 +    tlačítka **navigačních aplikací třetích stran**, nainstalovaných v zařízení (Mapy.cz, Google mapy atd.) 
 +  *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} **menu sdílení/doplňky**:\\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching31.png?nolink |}}\\  
 +    *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}**Sdílet** - otevře **[[cz:manual:user_guide:functions:share|menu sdílení pozice bodu]]**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching33.png?nolink |}}. 
 +    * nabídka funkcí doplňku [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]]:
     * //aktualizovat keš// - znovu načte data keše     * //aktualizovat keš// - znovu načte data keše
     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše
     * //nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší     * //nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší
-  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**tlačítko správy keše** - nabídne editaci, kopírování, přesun, skrytí, export, sdílení, smazání a přidání keše do NFC tagu (více viz [[cz:manual:user_guide:tools:nfc|Správce NFC]])+  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**ostatní funkce** - nabídne editaci, kopírování, přesun, skrytí, export smazání keše
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1505832775.txt.gz · Last modified: 2017/09/19 16:52 by mstupka