User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

This is an old revision of the document!


Geocaching v Locusu

FIXME V REKONSTRUKCI FIXME


Úvodem...

 • Locus Map pracuje s kešemi podobně jako s body - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.


 • Keše je potřeba do Locusu nejdříve importovat, a to pomocí k tomu určených doplňků nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu zobrazeny na mapě jako speciální ikonky (pokud není nastaveno jinak), uloženy do složek a skupin jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v Importu geokeší >>

 • Detail keše lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě

 • Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu nástrojů a funkcí a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.

Popisek keše na mapě

Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:

 • D- obtížnost nálezu - od 1 do 5
 • T - obtížnost terénu - od 1 do 5
 • W - počet waypointů
 • TR - počet uložených trackables (vidí jej pouze Premium členové, ostatní vidí TR 0)
 • S - velikost keše - od 1 do 5
 • vzdálenost keše od vaší aktuální polohy (nebo od kurzoru, pokud nemáte vycentrovanou polohu na displeji)
 • statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy

další možnosti obsahují:

 • Nápověda - otevře rámeček s nápovědou a jejími nástroji:


  Můžete (de)šifrovat nápovědu, kopírovat ji do schránky nebo nechat přeložit aplikací nebo online službou instalovanou v zařízení
 • Načíst všechny waypointy - zobrazí se, pouze pokud keš obsahuje waypointy - zobrazí je všechny na mapě
 • Zalogovat návštěvu - otevře postranní logovací panel:

  Zalogovat návštěvu - online zalogujte svoji návštěvu keše na www.geocaching.com. Nahrát Field notes - nahraje předem vytvořené offline logy na www.geocaching.com. Uložit offline - spustí Správce Fieldnotes pro vytvoření an offline logu pro budoucí zalogování
 • zbytek je společný se všemi ostatními druhy bodů - Navigovat do, Navádět, Kompas a Skrýt (odstraní bod z mapy)

Obrazovka složky s geokešemi

Vypadá stejně a nabízí podobné ovládací prvky jako složka s běžnými body zájmu plus několik dalších specifických možností:

Řazení

nabízí bohatou škálu řadících parametrů:


Filtrování

Základní filtrování keší - můžete keše filtrovat podle názvu, GC kódu, ikony(typu) a vzdálenosti:

Speciální filtrování umožňuje nastavení obtížnosti, terénu a spoustu dalších parametrů:

Lze nastavit zobrazování výsledků filtrování na mapě:

Nástroje

Kromě obecných funkcí jako Kopírování/Přesun/Export/Mazání nebo Vyplnění nadmořských výšek obsahuje několik možností specifických pro geocaching:

 • Aktualizovat keše - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk Geocaching4Locus.
 • GC Offlinizer - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. Jak používat GC Offlinizer >>
 • Načíst GCVote - stáhne a zobrazí hodnocení keše

Okno detailu keše

Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností. Horní lišta zobrazuje název keše a tlačítko hlavního menu geocachingu:

Hlavní menu

 • Nápověda - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je) a možnosti nápovědu (de)šifrovat, uložit do schránky nebo přeložit:
 • Zalogovat
  • ONLINE tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro
   • Zalogovat se - zaloguje váš nález online přímo na Geocaching.com
   • Nahrát Field notes - nahraje vaše fieldnotes pod “Váš profil - Vaše field notes”. Geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.
  • OFFLINE
   • Uložit offline - uloží log keše pro pozdější online logování. Offline logy lze spravovat ve Správci field notes.
 • Zalogovat trackable - tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje:
 • Poznámky - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod.:
 • Přidat waypoint - přidá nový waypoint nebo finálku multikeše. Umožní také výpočet souřadnic waypointu podle vzdálenosti a azimutu:

 • GC Offlinizer - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, více zde >>
 • Přidat do kalendáře - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.
 • Vypočtená - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci
 • Webová stránka - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
 • Nastavení - otevře okno nastavení možností geocachingu >>

Záložka Základní info

 • (1) přehledová mapa - klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.


 • (2) - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
 • (3) - ikona a název složky - informace o úložišti keše, šipka vás vrátí do složky s kešemi.
 • (4) - souřadnice a tlačítko voliče pozice - pro rychlou změnu umístění keše v případě např. výpočtu mystery keše
 • Keš
  • Kód cache - unikátní kód s odkazem na stránku keše na Geocaching.com
  • obtížnost - obtížnost nálezu keše - od 1 do 5
  • terén - obtížnost terénu, ve kterém se nachází skrýš - od 1 do 5
  • velikost - velikost schránky keše - od 1 do 5
  • oblíbené - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou
  • kvalita GC Vote - hodnocení keše geocachery. aktualizuje status - možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro
  • schováno - datum úkrytu keše
  • aktualizováno - datum poslední aktualizace webové stránky keše
  • keš od - owner geokeše
  • země - stát, kde je keš ukryta
  • atributy - ikony dalších atributů keše - dostupnosti, specifických vlastností atd.
  • popis - popis geokeše, může být kratší nebo delší než listing, záleží na ownerovi.
 • Podrobnosti - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.

Záložka Listing

Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.

Záložka Obrázky

Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití GC Offlinizeru.

Záložka Waypointy

Obsahuje seznam waypointů keše, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit.

Záložka Logy

Obsahuje roletu s logy keše.

Záložka Přílohy

Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.

Spodní ovládací lišta

 • mapa - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše
 • volič navigace:
  • Navigovat do - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz Navigace >>
  • Kompas - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti
  • Navádět - spustí navádění na keš na mapě. Více viz Navádění >>
 • doplňky, aplikace třetích stran - otevře nabídku doplňku Geocaching4Locus a dalších nainstalovaných doplňků a spolupracujících aplikací, které mohou pracovat s keší - navigovat na ni, zobrazit ji na mapě apod.:
  • aktualizovat keš - znovu načte data keše
  • stáhnout logy - stáhne logy z webu keše
  • nejbližší keše - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší
 • tlačítko správy keše - nabídne editaci, kopírování, přesun, skrytí, export, sdílení, smazání a přidání keše do NFC tagu (více viz Správce NFC)
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1505832417.txt.gz · Last modified: 2017/09/19 16:46 by mstupka