User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2015/06/16 16:45]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/10/26 16:49] (current)
mstupka [Hlavní menu]
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ====== {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ======
  
Line 6: Line 4:
 ===== Úvodem... ===== ===== Úvodem... =====
  
-  * **Locus Map** pracuje s kešemi podobně jako s **body** - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching.png?nolink |}}\\  +  * **Locus Map** pracuje s kešemi podobně jako s **body** - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching.png?nolink |}}\\  
-  * Keše je potřeba do Locusu nejdříve **importovat**. Locus Map neimportuje keše sámimport probíhá za pomoci doplňků nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu **zobrazeny na mapě jako speciální ikonky** (pokud není nastaveno jinak), **uloženy do složek a skupin** jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v **[[cz:manual:user_guide:geocaching:import|Importu geokeší >>]]**\\ \\ +  * Keše je potřeba do Locusu nejdříve **importovat**, a to pomocí k tomu určených **[[cz:manual:user_guide:add-ons|doplňků]]** nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu **zobrazeny na mapě jako speciální ikonky** (pokud není nastaveno jinak), **uloženy do složek a skupin** jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v **[[cz:manual:user_guide:geocaching:import|Importu geokeší >>]]**\\ \\ 
   * **Detail keše** lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě\\ \\    * **Detail keše** lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě\\ \\ 
   * Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools|nástrojů a funkcí]]** a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.   * Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools|nástrojů a funkcí]]** a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.
-===== Vyskakovací okno keše ===== +===== Popisek keše na mapě ===== 
-Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:+Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. 
 +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching2.png?nolink |}} 
 +Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:
   * **D**- obtížnost nálezu - od 1 do 5   * **D**- obtížnost nálezu - od 1 do 5
-  * **T** - obtížnost terénu - od 1 do 5\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching2.png?nolink |}}\\ +  * **T** - obtížnost terénu - od 1 do 5 
   * **W** - počet waypointů   * **W** - počet waypointů
-  * **TR** - počet uložených trackables+  * **TR** - počet uložených trackables (vidí jej pouze Premium členové, ostatní vidí TR 0)
   * **S** - velikost keše - od 1 do 5   * **S** - velikost keše - od 1 do 5
 +  * {{:manual:user_guide:ic_symbol_distance_alt.png?nolink&30|}} vzdálenost keše od vaší aktuální polohy (nebo od kurzoru, pokud nemáte vycentrovanou polohu na displeji)
   * statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy   * statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy
-  * {{:manual:user_guide:ic_symbol_distance_dark.png?nolink&30|}} vzdálenost keše od aktuální polohy (nebo kurzoru, pokud nemáte GPS fix) + 
-  *  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} "další možnosti" obsahují tlačítko nápovědy+ 
 +{{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} **další možnosti** obsahují: 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - otevřrámeček s nápovědou a jejími nástroji:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching7.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching8.png?nolink |}}\\ Můžete (de)šifrovat nápovědu, kopírovat ji do schránky nebo nechat přeložit aplikací nebo online službou instalovanou v zařízení 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_waypoints_alt.png?nolink&30|}}**Načíst všechny waypointy** - zobrazí sepouze pokud keš obsahuje waypointy - zobrazí je všechny na mapě 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat návštěvu** - otevře postranní logovací panel:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}\\ **Zalogovat návštěvu** - online zalogujte svoji návštěvu keše na www.geocaching.com. **Nahrát Field notes** - nahraje předem vytvořené offline logy na www.geocaching.com. **Uložit offline** - spustí **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správce Fieldnotes]]** pro vytvoření an offline logu pro budoucí zalogování 
 +  * zbytek je společný se všemi ostatními druhy bodů - [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigovat do]], [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádět]], [[cz:manual:user_guide:tools:gps|Kompas]] a Skrýt (odstraní bod z mapy)
 ===== Obrazovka složky s geokešemi ===== ===== Obrazovka složky s geokešemi =====
-{{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching5.png?nolink |}}Vypadá podobně a nabízí podobné ovládací prvky jako [[cz:manual:user_guide:points:management#slozka_s_body|složka s běžnými body zájmu]] plus několik specifických tlačítek:+Vypadá stejně a nabízí podobné ovládací prvky jako [[cz:manual:user_guide:points:management#slozka_s_body|složka s běžnými body zájmu]] plus několik dalších specifických možností: 
 +==== Řazení ==== 
 +nabízí bohatou škálu řadících parametrů:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching10.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching11.png?nolink |}}\\  
 +==== Filtrování ==== 
 + 
 +**Základní filtrování keší** - můžete keše filtrovat podle názvu, GC kódu, ikony(typu) a vzdálenosti:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching12.png?nolink |}}\\ Speciální filtrování umožňuje nastavení obtížnosti, terénu a spoustu dalších parametrů:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching13.png?nolink |}}\\ Lze nastavit zobrazování výsledků filtrování na mapě:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching14.png?nolink |}} 
 +==== Nástroje ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching5.png?nolink |}} 
 +Kromě obecných funkcí jako //Kopírování/Přesun/Export/Mazání// nebo //Vyplnění nadmořských výšek// obsahuje několik možností specifických pro geocaching:
   * {{:manual:user_guide:geocaching:reload.png?nolink&30|}}**Aktualizovat keše** - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk  [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]].   * {{:manual:user_guide:geocaching:reload.png?nolink&30|}}**Aktualizovat keše** - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk  [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]].
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. <wrap info>Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. </wrap>[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|Jak používat GC Offlinizer >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. <wrap info>Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. </wrap>[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|Jak používat GC Offlinizer >>]]
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_vote_alt.png?nolink&30|}}**Načíst GCVote** - stáhne a zobrazí hodnocení keše   * {{:manual:user_guide:ic_gc_vote_alt.png?nolink&30|}}**Načíst GCVote** - stáhne a zobrazí hodnocení keše
 ===== Okno detailu keše ===== ===== Okno detailu keše =====
-Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností:+Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností. Horní lišta zobrazuje název keše a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**hlavního menu geocachingu**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching23.png?nolink |}} 
  
-**Horní lišta** zobrazuje **název geokeše** a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**hlavního menu geocachingu**: 
 ==== Hlavní menu ==== ==== Hlavní menu ====
- +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching24.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je) +  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je) a možnosti nápovědu (de)šifrovat, uložit do schránky nebo přeložit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching25.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat** +  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}  
     * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>     * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>
-      * Zalogovat se - zaloguje váš nález online přímo na Geocaching.com +      * //Zalogovat návštěvu// - zaloguje váš nález online přímo na www.geocaching.com 
-      * Nahrát Field notes - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil - Vaše field notes"Geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.+      * //Nahrát Field notes// - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil - Vaše field notes"www.geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.
     * //OFFLINE//     * //OFFLINE//
-      * Uložit offline - uloží log keše pro pozdější online logování +      * //Uložit offline// - uloží log keše pro pozdější online logování. Offline logy lze spravovat ve [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správci field notes]].  
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching26.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod. +  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching27.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**Přidat waypoint** - přidá nový waypoint nebo finálku muiltikeše +  * {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**Přidat waypoint** - přidá nový waypoint nebo finálku multikeše. Umožní také výpočet souřadnic waypointu podle vzdálenosti a azimutu:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching29.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching28.png?nolink |}} 
-    * //Přidat projekcí// - přidá waypoint zadáním azimutu a vzdálenosti od vstupních souřadnic. +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}}
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]+
   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>
-  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci +  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - {{:manual:user_guide:gc_computed.png?nolink&30|}} - užitečné při filtraci 
-  * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce Geocaching.com+  * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]
 ==== Záložka Základní info ==== ==== Záložka Základní info ====
-  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching3.png?nolink |}}\\ +  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching3.png?nolink |}}\\ 
   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi.   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi.
Line 58: Line 70:
     * //velikost// - velikost schránky keše - od 1 do 5     * //velikost// - velikost schránky keše - od 1 do 5
     * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou     * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou
-    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>+    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching15.png?nolink |}}
     * //schováno// - datum úkrytu keše     * //schováno// - datum úkrytu keše
     * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše     * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše
     * //keš od// - owner geokeše     * //keš od// - owner geokeše
-    * //description// - geocache descriptionMay be short or longer than listing, it depends on its owner+    * //země// - stát, kde je keš ukryta 
-  * **Details** - information about geocache altitudeazimuth from current position, GPS accuracydate of geocache import etc+    * //atributy// - ikony dalších atributů keše - dostupnosti, specifických vlastností atd. 
-==== Listing tab ==== +    * //popis// - popis geokeše, může být kratší nebo delší než listing, záleží na ownerovi
-Contains all information included in the //Listing// part of the geocache website factsformulasimageslinksetc+  * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce kešeazimutu od výchozí pozicepřesnosti GPS, datumu importu geokeše atd
-==== Images tab ==== +==== Záložka Listing ==== 
-A special tab for displaying geocache images and their descriptionsImages associated with the geocache are listed here after using **GC Offlinizer**. +Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše faktavzoceobrázkyodkazy atd.<wrap info>Premium členové zde vidí informace optimalizované pro zobrazení v mobilech a tabletechzákladní členové klasickou HTML stránku (zatím)</wrap>:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching16.png?nolink |}} 
-==== Waypoints tab ==== +==== Záložka Obrázky ==== 
-Contains a list of //geocache waypoints// if there are anyUsually basic caches have no waypointsmulticaches or mystery caches often need to add some+Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisůSem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching17.png?nolink |}} 
-==== Logs tab ==== +==== Záložka Waypointy ==== 
-Contains the geocache logs scroll+Obsahuje seznam //waypointů keše//, pokud nějaké jsouTradiční keše obvykle neobsahují waypointymulticache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching18.png?nolink |}} 
-==== Attachment tab ==== +==== Záložka Logy ==== 
-Storage space for geocache attachments filesimagesvideos, audio recordings etc+Obsahuje roletu s logy keše:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching19.png?nolink |}} 
-==== Bottom action panel ==== +==== Záložka Trackables ==== 
-  * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **map switch** - centers the map at the geocache +Obsahuje seznam //trackables// umístěných v keši (pokud keš žádné neobsahuje, záložka je neaktivní):\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching20.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching21.png?nolink |}}\\ Trackable můžete zalogovat přímo ze záložky (pouze Locus Map Pro). 
-  * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} **navigation button**: +==== Záložka Přílohy ==== 
-    * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //navigate to// - opens the navigation dialog to calculate route to the geocacheSee more in [[manual:user_guide:functions:navigation|Navigation >>]] +Úložný prostor pro další přílohy keše souboryobrázky jinde neuvedenévidea, audio atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching22.png?nolink |}} Přílohu lze přidat po klepnutí na znaménko **+** v horní liště
-    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //compass// - opens the compass screen and starts guiding to the geocache showing its azimuth and distance +==== Spodní ovládací lišta ==== 
-    * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //guide on// - starts guiding to the geocacheSee more in [[manual:user_guide:functions:guidance|Guidance >>]] +  * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše 
-  *  {{:manual:user_guide:ic_addons_alt.png?nolink&30|}} **add-ons, 3rd party apps** - opens a menu of [[manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]] and other installed add-ons and cooperating 3rd party apps that can process the geocache - navigate to it, display it on a map etc.+  * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} **volič navigace**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching32.png?nolink |}} 
-    * //update cache// - reloads the cache data +    * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke kešiVíce viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigace >>]] 
-    * //download logs// - downloads geocache logs only +    * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //Navádět// - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádění >>]] 
-    * //closest geocaches// - opens Geocaching4Locus dialog to define the range and number of displayed geocaches +    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
-  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**geocache management button** - offers editingcopyingmovinghidingexporting, sharing, deleting and adding the geocache to NFC tag (see more in NFC manager)+    * tlačítka **navigačních aplikací třetích stran**, nainstalovaných v zařízení (Mapy.cz, Google mapy atd.) 
 +  *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} **menu sdílení/doplňky**:\\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching31.png?nolink |}}\\  
 +    *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}**Sdílet** - otevře **[[cz:manual:user_guide:functions:share|menu sdílení pozice bodu]]**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching33.png?nolink |}}. 
 +    * nabídka funkcí doplňku [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]]: 
 +    * //aktualizovat keš// - znovu načte data keše 
 +    * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše 
 +    * //nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**ostatní funkce** - nabídne editacikopírovánípřesunskrytíexport a smazání keše
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1434465936.txt.gz · Last modified: 2015/06/16 16:45 by mstupka