User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Geocaching v Locusu


Úvodem...

 • Locus Map pracuje s kešemi podobně jako s body - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.


 • Keše je potřeba do Locusu nejdříve importovat. Locus Map neimportuje keše sám, import probíhá za pomoci doplňků nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu zobrazeny na mapě jako speciální ikonky (pokud není nastaveno jinak), uloženy do složek a skupin jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v Importu geokeší >>

 • Detail keše lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě

 • Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu nástrojů a funkcí a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.

Vyskakovací okno keše

Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:

 • D- obtížnost nálezu - od 1 do 5
 • T - obtížnost terénu - od 1 do 5


 • W - počet waypointů
 • TR - počet uložených trackables
 • S - velikost keše - od 1 do 5
 • statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy
 • vzdálenost keše od aktuální polohy (nebo kurzoru, pokud nemáte GPS fix)
 • “další možnosti” obsahují tlačítko nápovědy

Obrazovka složky s geokešemi

Vypadá podobně a nabízí podobné ovládací prvky jako složka s běžnými body zájmu plus několik specifických tlačítek:

 • Aktualizovat keše - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk Geocaching4Locus.
 • GC Offlinizer - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. Jak používat GC Offlinizer >>
 • Načíst GCVote - stáhne a zobrazí hodnocení keše

Okno detailu keše

Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností:

Horní lišta zobrazuje název geokeše a tlačítko hlavního menu geocachingu:

Hlavní menu

 • Nápověda - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je)
 • Zalogovat
  • Online - this option is available only to Locus Map Pro users - logs your geocache visit either online directly to Geocaching.com or uploads a field note under “Your profile - Access Your Field Notes”. If it has not been done before Geocaching.com may require authorizing your account.
  • Offline - stores geocache log for later online logging
 • Log trackable - this option is available only to Locus Map Pro users - logs a trackable item after inserting the tracking code
 • Notes - opens an empty socket to enter offline notes. Useful for paperless geocaching - writing down questions of a stage, calculations, formulas, hints etc.
 • Add new waypoint - adds a new waypoint or a final coordinates of a multicache. Enables also computing of waypoints coordinates based on distance and azimuth.
 • GC Offlinizer - downloads images associated with the geocache, more info here >>
 • Add to calendar - in case the cache is a geocaching event this option sends it to your calendar. This option is available only to Locus Map Pro users.
 • Computed - marks the geocache as computed in case it contains any computing to do - useful for filtration
 • Web page - shows the geocache detail on the Geocaching.com website

Basic info tab

 • (1) Map preview - tapping it switches into the map screen with the geocache in the middle.


 • (2) - The map preview can be switched off by tapping an arrow in the bottom right corner.
 • (3) Folder icon and name - geocache storage information. gets you back to the geocache folder.
 • (4) Coordinates and a new-coords selector switch - for quick change of the geocache coordinates in case of e.g. mystery cache calculation
 • Geocache
  • cache code - unique code linked to corresponding geocache website
  • difficulty - 5-star scale of difficulty to find the geocache
  • terrain - 5-star scale of terrain difficulty
  • size - 5-grade scale of the geocache box size
  • favorites - number of geocachers who marked the cache as their favorite
  • quality GC Vote - geocachers' evaluation. refreshes the status - this option is available only to Locus Map Pro users
  • hidden - date of hiding the geocache
  • updated - date of the geocache website last update
  • a cache by - owner of the geocache
  • description - geocache description. May be short or longer than listing, it depends on its owner.
 • Details - information about geocache altitude, azimuth from current position, GPS accuracy, date of geocache import etc.

Listing tab

Contains all information included in the Listing part of the geocache website - facts, formulas, images, links, etc.

Images tab

A special tab for displaying geocache images and their descriptions. Images associated with the geocache are listed here after using GC Offlinizer.

Waypoints tab

Contains a list of geocache waypoints if there are any. Usually basic caches have no waypoints, multicaches or mystery caches often need to add some.

Logs tab

Contains the geocache logs scroll.

Attachment tab

Storage space for geocache attachments - files, images, videos, audio recordings etc.

Bottom action panel

 • map switch - centers the map at the geocache
 • navigation button:
  • navigate to - opens the navigation dialog to calculate route to the geocache. See more in Navigation >>
  • compass - opens the compass screen and starts guiding to the geocache showing its azimuth and distance
  • guide on - starts guiding to the geocache. See more in Guidance >>
 • add-ons, 3rd party apps - opens a menu of Geocaching4Locus and other installed add-ons and cooperating 3rd party apps that can process the geocache - navigate to it, display it on a map etc.:
  • update cache - reloads the cache data
  • download logs - downloads geocache logs only
  • closest geocaches - opens Geocaching4Locus dialog to define the range and number of displayed geocaches
 • geocache management button - offers editing, copying, moving, hiding, exporting, sharing, deleting and adding the geocache to NFC tag (see more in NFC manager)
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1434462864.txt.gz · Last modified: 2015/06/16 15:54 by mstupka