User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2015/06/16 14:11]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/10/26 16:49] (current)
mstupka [Hlavní menu]
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ====== {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ======
  
Line 6: Line 4:
 ===== Úvodem... ===== ===== Úvodem... =====
  
-  * {{ :manual:user_guide:geocaching.png?nolink|}}**Locus Map** pracuje s kešemi podobně jako s **body** - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.\\ \\  +  * **Locus Map** pracuje s kešemi podobně jako s **body** - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching.png?nolink |}}\\  
-  * Keše je potřeba do Locusu nejdříve **importovat**. Locus Map neimportuje keše sámimport probíhá za pomoci doplňků nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu **zobrazeny na mapě jako speciální ikonky** (pokud není nastaveno jinak), **uloženy do složek a skupin** jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v **[[cz:manual:user_guide:geocaching:import|Importu geokeší >>]]**\\ \\ +  * Keše je potřeba do Locusu nejdříve **importovat**, a to pomocí k tomu určených **[[cz:manual:user_guide:add-ons|doplňků]]** nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu **zobrazeny na mapě jako speciální ikonky** (pokud není nastaveno jinak), **uloženy do složek a skupin** jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v **[[cz:manual:user_guide:geocaching:import|Importu geokeší >>]]**\\ \\ 
   * **Detail keše** lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě\\ \\    * **Detail keše** lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě\\ \\ 
   * Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools|nástrojů a funkcí]]** a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.   * Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools|nástrojů a funkcí]]** a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.
-===== Vyskakovací okno keše ===== +===== Popisek keše na mapě ===== 
-Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace: +Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. 
-  * {{ :manual:user_guide:geocaching2.png?nolink|}} **D**- 5-star scale of difficulty to find the geocache +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching2.png?nolink |}} 
-  * **T** - 5-star scale of terrain difficulty +Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace: 
-  * **W** - number of waypoints +  * **D**- obtížnost nálezu - od 1 do 
-  * **TR** - number of trackables dropped here +  * **T** - obtížnost terénu od 1 do 5  
-  * **S** - 5-grade scale of the geocache box size +  * **W** - počet waypointů 
-  * last logs status - in case you downloaded logs +  * **TR** - počet uložených trackables (vidí jej pouze Premium členové, ostatní vidí TR 0) 
-  * {{:manual:user_guide:ic_symbol_distance_dark.png?nolink&30|}} distance to the cache +  * **S** - velikost keše od 1 do 
-  *  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} "more options" menu contains Hint button +  * {{:manual:user_guide:ic_symbol_distance_alt.png?nolink&30|}} vzdálenost keše od vaší aktuální polohy (nebo od kurzoru, pokud nemáte vycentrovanou polohu na displeji) 
-===== Geocache Folder Screen ===== +  * statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy 
-{{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching5.png?nolink|}}Looks and offers the same controls as an ordinary [[manual:user_guide:points:management#points_folder|point folder screen]] plus some extra features: + 
-  * {{:manual:user_guide:geocaching:reload.png?nolink&30|}}**Update caches** - updates downloaded caches listingslogs etc. The button is present only if the [[manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus addon]] is installed. + 
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - downloads geocaches' associated images, spoilers etcfor later offline use<wrap info>This option is available only to Locus Map Pro users</wrap>[[manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|How to use GC Offlinizer >>]] +{{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} **další možnosti** obsahují: 
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_vote_alt.png?nolink&30|}}**Load GCVote** - downloads geocache rating +  {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - otevře rámeček s nápovědou a jejími nástroji:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching7.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching8.png?nolink |}}\\ Můžete (de)šifrovat nápovědu, kopírovat ji do schránky nebo nechat přeložit aplikací nebo online službou instalovanou v zařízení 
-===== Geocache Detail Screen ===== +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_waypoints_alt.png?nolink&30|}}**Načíst všechny waypointy** - zobrazí sepouze pokud keš obsahuje waypointy zobrazí je všechny na mapě 
-As was said before, Locus Map handles geocaches as points. Nevertheless, the detail screen of a geocache contains a lot more information and options:+  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat návštěvu** - otevře postranní logovací panel:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}\\ **Zalogovat návštěvu** - online zalogujte svoji návštěvu keše na www.geocaching.com. **Nahrát Field notes** - nahraje předem vytvořené offline logy na www.geocaching.com. **Uložit offline** - spustí **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správce Fieldnotes]]** pro vytvoření an offline logu pro budoucí zalogování 
 +  * zbytek je společný se všemi ostatními druhy bodů - [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigovat do]], [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádět]], [[cz:manual:user_guide:tools:gps|Kompas]] a Skrýt (odstraní bod z mapy) 
 +===== Obrazovka složky s geokešemi ===== 
 +Vypadá stejně a nabízí podobné ovládací prvky jako [[cz:manual:user_guide:points:management#slozka_s_body|složka s běžnými body zájmu]] plus několik dalších specifických možností: 
 +==== Řazení ==== 
 +nabízí bohatou škálu řadících parametrů:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching10.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching11.png?nolink |}}\\  
 +==== Filtrování ====
  
-The **topbar** displays the **geocache name** and {{:manual:user_guide:ic_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**geocaching main menu** button+**Základní filtrování keší** - můžete keše filtrovat podle názvu, GC kódu, ikony(typu) a vzdálenosti:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching12.png?nolink |}}\\ Speciální filtrování umožňuje nastavení obtížnosti, terénu a spoustu dalších parametrů:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching13.png?nolink |}}\\ Lze nastavit zobrazování výsledků filtrování na mapě:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching14.png?nolink |}} 
-==== Main Menu ====+==== Nástroje ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching5.png?nolink |}} 
 +Kromě obecných funkcí jako //Kopírování/Přesun/Export/Mazání// nebo //Vyplnění nadmořských výšek// obsahuje několik možností specifických pro geocaching: 
 +  {{:manual:user_guide:geocaching:reload.png?nolink&30|}}**Aktualizovat keše** - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk  [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]]. 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. <wrap info>Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. </wrap>[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|Jak používat GC Offlinizer >>]] 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_vote_alt.png?nolink&30|}}**Načíst GCVote** - stáhne a zobrazí hodnocení keše 
 +===== Okno detailu keše ===== 
 +Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností. Horní lišta zobrazuje název keše a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**hlavního menu geocachingu**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching23.png?nolink |}} 
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Hint** - displays decrypted geocache hint if there is any +==== Hlavní menu ==== 
-  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Log visit**  +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching24.png?nolink |}} 
-    * //Online// <wrap info>this option is available only to Locus Map Pro users</wrap>logs your geocache visit either online directly to Geocaching.com or uploads a field note under "Your profile Access Your Field Notes"If it has not been done before Geocaching.com may require authorizing your account+  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je) a možnosti nápovědu (de)šifrovat, uložit do schránky nebo přeložit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching25.png?nolink |}} 
-    * //Offline// - stores geocache log for later online logging +  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}   
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Log trackable** - <wrap info>this option is available only to Locus Map Pro users</wrap>logs a trackable item after inserting the tracking code +    * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Notes** - opens an empty socket to enter offline notesUseful for paperless geocaching - writing down questions of a stage, calculationsformulashints etc+      * //Zalogovat návštěvu// zaloguje váš nález online přímo na www.geocaching.com 
-  * {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**Add new waypoint** - adds a new waypoint or final coordinates of a multicacheEnables also computing of waypoints coordinates based on distance and azimuth+      * //Nahrát Field notes// - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil Vaše field notes"www.geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - downloads images associated with the geocache, [[manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|more info here >>]] +    * //OFFLINE// 
-  * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Add to calendar** - in case the cache is a geocaching event this option sends it to your calendar. <wrap info>This option is available only to Locus Map Pro users.</wrap> +      * //Uložit offline// - uloží log keše pro pozdější online logování. Offline logy lze spravovat ve [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správci field notes]].  
-  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Computed** - marks the geocache as computed in case it contains any computing to do useful for filtration +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>vyžádá si kód trackable položky a zaloguje:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching26.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Web page** - shows the geocache detail on the Geocaching.com website +  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikešívýpočtyvzorcenápovědy apod.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching27.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Settings** - opens [[manual:user_guide:geocaching:settings|geocaching settings screen >>]] +  * {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**Přidat waypoint** - přidá nový waypoint nebo finálku multikeše. Umožní také výpočet souřadnic waypointu podle vzdálenosti azimutu:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching29.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching28.png?nolink |}} 
-==== Basic info tab ==== +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}} 
-  * {{ :manual:user_guide:geocaching3.png?nolink|}}**(1) Map preview** -  tapping it switches into the map screen with the geocache in the middle.  +  * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap> 
-  * **(2)** - The map preview can be switched off by tapping an arrow in the bottom right corner+  * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - {{:manual:user_guide:gc_computed.png?nolink&30|}} užitečné při filtraci 
-  * **(3) Folder icon and name** - geocache storage information. {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} gets you back to the geocache folder+  * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com 
-  * **(4) Coordinates and a new-coords selector switch** - for quick change of the geocache coordinates in case of e.g. mystery cache calculation +  * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]] 
-  * **Geocache** +==== Záložka Základní info ==== 
-    * //cache code// - unique code linked to corresponding geocache website +  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching3.png?nolink |}}\\  
-    * //difficulty// - 5-star scale of difficulty to find the geocache +  * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole
-    * //terrain// - 5-star scale of terrain difficulty +  * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi
-    * //size// - 5-grade scale of the geocache box size +  * **(4) - souřadnice a tlačítko voliče pozice** - pro rychlou změnu umístění kešv případě napřvýpočtu mystery keše 
-    * //favorites// - number of geocachers who marked the cache as their favorite +  * **Keš** 
-    * //quality GC Vote// - geocachers' evaluation. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} refreshes the status - <wrap info>this option is available only to Locus Map Pro users</wrap> +    * //Kód cache// - unikátní kód s odkazem na stránku keše na Geocaching.com 
-    * //hidden// - date of hiding the geocache +    * //obtížnost// - obtížnost nálezu keše od 1 do 5 
-    * //updated// - date of the geocache website last update +    * //terén// - obtížnost terénu, ve kterém se nachází skrýš od 1 do 5 
-    * //a cache by// - owner of the geocache +    * //velikost// - velikost schránky keše od 1 do 5 
-    * //description// - geocache descriptionMay be short or longer than listing, it depends on its owner+    * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou 
-  * **Details** - information about geocache altitudeazimuth from current position, GPS accuracydate of geocache import etc+    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching15.png?nolink |}} 
-==== Listing tab ==== +    * //schováno// - datum úkrytu keše 
-Contains all information included in the //Listing// part of the geocache website factsformulasimageslinksetc+    * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše 
-==== Images tab ==== +    * //keš od// - owner geokeše 
-A special tab for displaying geocache images and their descriptionsImages associated with the geocache are listed here after using **GC Offlinizer**. +    * //země// - stát, kde je keš ukryta 
-==== Waypoints tab ==== +    * //atributy// - ikony dalších atributů keše - dostupnosti, specifických vlastností atd. 
-Contains a list of //geocache waypoints// if there are anyUsually basic caches have no waypointsmulticaches or mystery caches often need to add some+    * //popis// - popis geokeše, může být kratší nebo delší než listing, záleží na ownerovi
-==== Logs tab ==== +  * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce kešeazimutu od výchozí pozicepřesnosti GPS, datumu importu geokeše atd
-Contains the geocache logs scroll+==== Záložka Listing ==== 
-==== Attachment tab ==== +Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše faktavzoceobrázkyodkazy atd.<wrap info>Premium členové zde vidí informace optimalizované pro zobrazení v mobilech a tabletechzákladní členové klasickou HTML stránku (zatím)</wrap>:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching16.png?nolink |}} 
-Storage space for geocache attachments filesimagesvideos, audio recordings etc+==== Záložka Obrázky ==== 
-==== Bottom action panel ==== +Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisůSem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching17.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **map switch** - centers the map at the geocache +==== Záložka Waypointy ==== 
-  * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} **navigation button**: +Obsahuje seznam //waypointů keše//, pokud nějaké jsouTradiční keše obvykle neobsahují waypointymulticache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching18.png?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //navigate to// - opens the navigation dialog to calculate route to the geocacheSee more in [[manual:user_guide:functions:navigation|Navigation >>]] +==== Záložka Logy ==== 
-    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //compass// - opens the compass screen and starts guiding to the geocache showing its azimuth and distance +Obsahuje roletu s logy keše:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching19.png?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //guide on// - starts guiding to the geocacheSee more in [[manual:user_guide:functions:guidance|Guidance >>]] +==== Záložka Trackables ==== 
-  *  {{:manual:user_guide:ic_addons_alt.png?nolink&30|}} **add-ons, 3rd party apps** - opens a menu of [[manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]] and other installed add-ons and cooperating 3rd party apps that can process the geocache - navigate to it, display it on a map etc.+Obsahuje seznam //trackables// umístěných v keši (pokud keš žádné neobsahuje, záložka je neaktivní):\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching20.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching21.png?nolink |}}\\ Trackable můžete zalogovat přímo ze záložky (pouze Locus Map Pro). 
-    * //update cache// - reloads the cache data +==== Záložka Přílohy ==== 
-    * //download logs// - downloads geocache logs only +Úložný prostor pro další přílohy keše souboryobrázky jinde neuvedenévidea, audio atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching22.png?nolink |}} Přílohu lze přidat po klepnutí na znaménko **+** v horní liště
-    * //closest geocaches// - opens Geocaching4Locus dialog to define the range and number of displayed geocaches +==== Spodní ovládací lišta ==== 
-  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**geocache management button** - offers editingcopyingmovinghidingexporting, sharing, deleting and adding the geocache to NFC tag (see more in NFC manager)+  * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} **volič navigace**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching32.png?nolink |}} 
 +    * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke kešiVíce viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigace >>]] 
 +    * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //Navádět// - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádění >>]] 
 +    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
 +    * tlačítka **navigačních aplikací třetích stran**, nainstalovaných v zařízení (Mapy.cz, Google mapy atd.) 
 +  *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} **menu sdílení/doplňky**:\\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching31.png?nolink |}}\\  
 +    *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}**Sdílet** - otevře **[[cz:manual:user_guide:functions:share|menu sdílení pozice bodu]]**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching33.png?nolink |}}. 
 +    * nabídka funkcí doplňku [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]]: 
 +    * //aktualizovat keš// - znovu načte data keše 
 +    * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše 
 +    * //nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**ostatní funkce** - nabídne editacikopírovánípřesunskrytíexport a smazání keše
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1434456712.txt.gz · Last modified: 2015/06/16 14:11 by mstupka