User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/19 16:55]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/10/26 16:49]
mstupka [Hlavní menu]
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_gc4locus.png?​64|}}====== Geocaching v Locusu ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_gc4locus.png?​64|}}====== Geocaching v Locusu ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME+
 ---- ----
 ===== Úvodem... ===== ===== Úvodem... =====
Line 56: Line 56:
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_gc_offlinizer_alt.png?​nolink&​30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​tools#​geocaching_offlinizer|více zde >>​]]\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching30.png?​nolink |}}   * {{:​manual:​user_guide:​ic_gc_offlinizer_alt.png?​nolink&​30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​tools#​geocaching_offlinizer|více zde >>​]]\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching30.png?​nolink |}}
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_calendar_alt.png?​nolink&​30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</​wrap>​   * {{:​manual:​user_guide:​ic_calendar_alt.png?​nolink&​30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</​wrap>​
-  * {{:​manual:​user_guide:​abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?​nolink&​30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou,​ pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci+  * {{:​manual:​user_guide:​abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?​nolink&​30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou,​ pokud obsahuje nějaké výpočty ​- {{:​manual:​user_guide:​gc_computed.png?​nolink&​30|}} ​- užitečné při filtraci
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_www_alt.png?​nolink&​30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com   * {{:​manual:​user_guide:​ic_www_alt.png?​nolink&​30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_geocaching_alt.png?​nolink&​30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_geocaching_alt.png?​nolink&​30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|nastavení možností geocachingu >>]]
 ==== Záložka Základní info ==== ==== Záložka Základní info ====
-  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_geocaching3.png?​nolink |}}\\ +  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:geocaching:​cz_geocaching3.png?​nolink |}}\\ 
   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} vás vrátí do složky s kešemi.   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} vás vrátí do složky s kešemi.
Line 70: Line 70:
     * //​velikost//​ - velikost schránky keše - od 1 do 5     * //​velikost//​ - velikost schránky keše - od 1 do 5
     * //​oblíbené//​ - počet geocacherů,​ kteří keš označili jako oblíbenou     * //​oblíbené//​ - počet geocacherů,​ kteří keš označili jako oblíbenou
-    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:​manual:​user_guide:​ic_refresh_alt.png?​nolink&​30|}} aktualizuje status - <wrap info>​možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</​wrap>​+    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:​manual:​user_guide:​ic_refresh_alt.png?​nolink&​30|}} aktualizuje status - <wrap info>​možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching15.png?​nolink |}}
     * //​schováno//​ - datum úkrytu keše     * //​schováno//​ - datum úkrytu keše
     * //​aktualizováno//​ - datum poslední aktualizace webové stránky keše     * //​aktualizováno//​ - datum poslední aktualizace webové stránky keše
Line 79: Line 79:
   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.
 ==== Záložka Listing ==== ==== Záložka Listing ====
-Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.+Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.<wrap info>​Premium členové zde vidí informace optimalizované pro zobrazení v mobilech a tabletech, základní členové klasickou HTML stránku (zatím)</​wrap>:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching16.png?​nolink |}}
 ==== Záložka Obrázky ==== ==== Záložka Obrázky ====
-Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**.+Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching17.png?nolink |}}
 ==== Záložka Waypointy ==== ==== Záložka Waypointy ====
-Obsahuje seznam //​waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit.+Obsahuje seznam //​waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching18.png?nolink |}}
 ==== Záložka Logy ==== ==== Záložka Logy ====
-Obsahuje roletu s logy keše.+Obsahuje roletu s logy keše:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching19.png?​nolink |}} 
 +==== Záložka Trackables ==== 
 +Obsahuje seznam //​trackables//​ umístěných v keši (pokud keš žádné neobsahuje, záložka je neaktivní):​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching20.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching21.png?​nolink |}}\\ Trackable můžete zalogovat přímo ze záložky (pouze Locus Map Pro).
 ==== Záložka Přílohy ==== ==== Záložka Přílohy ====
-Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.+Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching22.png?​nolink |}} Přílohu lze přidat po klepnutí na znaménko **+** v horní liště.
 ==== Spodní ovládací lišta ==== ==== Spodní ovládací lišta ====
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše   * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše
-  * volič ​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}} **navigace**:​+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} **volič ​navigace**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching32.png?​nolink |}}
     * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace >>]]     * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace >>]]
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_compass_alt.png?​nolink&​30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
     * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}} //​Navádět//​ - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění >>]]     * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}} //​Navádět//​ - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění >>]]
-  ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_addons_alt.png?​nolink&​30|}} **doplňky, aplikace ​třetích stran** - otevře ​nabídku ​doplňku [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]] ​a dalších nainstalovaných doplňků a spolupracujících aplikací, které mohou pracovat s keší - navigovat na ni, zobrazit ji na mapě apod.:+    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_compass_alt.png?​nolink&​30|}} ​//Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
 +    ​tlačítka ​**navigačních aplikací ​třetích stran**, nainstalovaných v zařízení (Mapy.cz, Google mapy atd.) 
 +  *  {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} **menu sdílení/​doplňky**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​geocaching31.png?​nolink |}}\\  
 +    *  {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}}**Sdílet** - otevře ​**[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|menu sdílení pozice bodu]]**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching33.png?​nolink |}}. 
 +    * nabídka funkcí ​doplňku [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]]:​
     * //​aktualizovat keš// - znovu načte data keše     * //​aktualizovat keš// - znovu načte data keše
     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše
     * //​nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší     * //​nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}}**tlačítko správy keše** - nabídne editaci, kopírování,​ přesun, skrytí, export, sdílení, ​smazání ​a přidání ​keše do NFC tagu (více viz [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​nfc|Správce NFC]])+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}}**ostatní funkce** - nabídne editaci, kopírování,​ přesun, skrytí, export ​smazání keše
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.txt · Last modified: 2017/10/26 16:49 by mstupka