User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/19 16:55]
mstupka
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/21 11:32]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_gc4locus.png?​64|}}====== Geocaching v Locusu ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_launcher_addon_gc4locus.png?​64|}}====== Geocaching v Locusu ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME+
 ---- ----
 ===== Úvodem... ===== ===== Úvodem... =====
Line 60: Line 60:
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_geocaching_alt.png?​nolink&​30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_geocaching_alt.png?​nolink&​30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​settings|nastavení možností geocachingu >>]]
 ==== Záložka Základní info ==== ==== Záložka Základní info ====
-  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_geocaching3.png?​nolink |}}\\ +  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:geocaching:​cz_geocaching3.png?​nolink |}}\\ 
   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} vás vrátí do složky s kešemi.   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} vás vrátí do složky s kešemi.
Line 70: Line 70:
     * //​velikost//​ - velikost schránky keše - od 1 do 5     * //​velikost//​ - velikost schránky keše - od 1 do 5
     * //​oblíbené//​ - počet geocacherů,​ kteří keš označili jako oblíbenou     * //​oblíbené//​ - počet geocacherů,​ kteří keš označili jako oblíbenou
-    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:​manual:​user_guide:​ic_refresh_alt.png?​nolink&​30|}} aktualizuje status - <wrap info>​možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</​wrap>​+    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:​manual:​user_guide:​ic_refresh_alt.png?​nolink&​30|}} aktualizuje status - <wrap info>​možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching15.png?​nolink |}}
     * //​schováno//​ - datum úkrytu keše     * //​schováno//​ - datum úkrytu keše
     * //​aktualizováno//​ - datum poslední aktualizace webové stránky keše     * //​aktualizováno//​ - datum poslední aktualizace webové stránky keše
Line 79: Line 79:
   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.
 ==== Záložka Listing ==== ==== Záložka Listing ====
-Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.+Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.<wrap info>​Premium členové zde vidí informace optimalizované pro zobrazení v mobilech a tabletech, základní členové klasickou HTML stránku (zatím)</​wrap>:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching16.png?​nolink |}}
 ==== Záložka Obrázky ==== ==== Záložka Obrázky ====
-Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**.+Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching17.png?nolink |}}
 ==== Záložka Waypointy ==== ==== Záložka Waypointy ====
-Obsahuje seznam //​waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit.+Obsahuje seznam //​waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching18.png?nolink |}}
 ==== Záložka Logy ==== ==== Záložka Logy ====
-Obsahuje roletu s logy keše.+Obsahuje roletu s logy keše:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching19.png?​nolink |}} 
 +==== Záložka Trackables ==== 
 +Obsahuje seznam //​trackables//​ umístěných v keši (pokud keš žádné neobsahuje, záložka je neaktivní):​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching20.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching21.png?​nolink |}}\\ Trackable můžete zalogovat přímo ze záložky (pouze Locus Map Pro).
 ==== Záložka Přílohy ==== ==== Záložka Přílohy ====
-Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.+Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching22.png?​nolink |}} Přílohu lze přidat po klepnutí na znaménko **+** v horní liště.
 ==== Spodní ovládací lišta ==== ==== Spodní ovládací lišta ====
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše   * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše
-  * volič ​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}} **navigace**:​+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} **volič ​navigace**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching32.png?​nolink |}}
     * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace >>]]     * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace >>]]
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_compass_alt.png?​nolink&​30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
     * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}} //​Navádět//​ - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění >>]]     * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_on_alt.png?​nolink&​30|}} //​Navádět//​ - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění >>]]
-  ​ {{:​manual:​user_guide:​ic_addons_alt.png?​nolink&​30|}} **doplňky, aplikace ​třetích stran** - otevře ​nabídku ​doplňku [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]] ​a dalších nainstalovaných doplňků a spolupracujících aplikací, které mohou pracovat s keší - navigovat na ni, zobrazit ji na mapě apod.:+    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_compass_alt.png?​nolink&​30|}} ​//Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
 +    ​tlačítka ​**navigačních aplikací ​třetích stran**, nainstalovaných v zařízení (Mapy.cz, Google mapy atd.) 
 +  *  {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} **menu sdílení/​doplňky**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​geocaching:​geocaching31.png?​nolink |}}\\  
 +    *  {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}}**Sdílet** - otevře ​**[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|menu sdílení pozice bodu]]**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​cz_geocaching33.png?​nolink |}}. 
 +    * nabídka funkcí ​doplňku [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]]:​
     * //​aktualizovat keš// - znovu načte data keše     * //​aktualizovat keš// - znovu načte data keše
     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše
     * //​nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší     * //​nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}}**tlačítko správy keše** - nabídne editaci, kopírování,​ přesun, skrytí, export, sdílení, ​smazání ​a přidání ​keše do NFC tagu (více viz [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​nfc|Správce NFC]])+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}}**ostatní funkce** - nabídne editaci, kopírování,​ přesun, skrytí, export ​smazání keše
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.txt · Last modified: 2017/10/26 16:49 by mstupka