User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2015/06/16 17:15]
mstupka [Obrazovka složky s geokešemi]
cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus [2017/09/21 11:32]
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ====== {{ :manual:user_guide:ic_launcher_addon_gc4locus.png?64|}}====== Geocaching v Locusu ======
  
Line 6: Line 4:
 ===== Úvodem... ===== ===== Úvodem... =====
  
-  * **Locus Map** pracuje s kešemi podobně jako s **body** - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching.png?nolink |}}\\  +  * **Locus Map** pracuje s kešemi podobně jako s **body** - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching.png?nolink |}}\\  
-  * Keše je potřeba do Locusu nejdříve **importovat**. Locus Map neimportuje keše sámimport probíhá za pomoci doplňků nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu **zobrazeny na mapě jako speciální ikonky** (pokud není nastaveno jinak), **uloženy do složek a skupin** jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v **[[cz:manual:user_guide:geocaching:import|Importu geokeší >>]]**\\ \\ +  * Keše je potřeba do Locusu nejdříve **importovat**, a to pomocí k tomu určených **[[cz:manual:user_guide:add-ons|doplňků]]** nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu **zobrazeny na mapě jako speciální ikonky** (pokud není nastaveno jinak), **uloženy do složek a skupin** jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v **[[cz:manual:user_guide:geocaching:import|Importu geokeší >>]]**\\ \\ 
   * **Detail keše** lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě\\ \\    * **Detail keše** lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě\\ \\ 
   * Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools|nástrojů a funkcí]]** a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.   * Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools|nástrojů a funkcí]]** a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.
-===== Vyskakovací okno keše ===== +===== Popisek keše na mapě ===== 
-Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:+Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. 
 +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching2.png?nolink |}} 
 +Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:
   * **D**- obtížnost nálezu - od 1 do 5   * **D**- obtížnost nálezu - od 1 do 5
-  * **T** - obtížnost terénu - od 1 do 5\\ \\ {{ :manual:user_guide:geocaching2.png?nolink |}}\\ +  * **T** - obtížnost terénu - od 1 do 5 
   * **W** - počet waypointů   * **W** - počet waypointů
-  * **TR** - počet uložených trackables+  * **TR** - počet uložených trackables (vidí jej pouze Premium členové, ostatní vidí TR 0)
   * **S** - velikost keše - od 1 do 5   * **S** - velikost keše - od 1 do 5
 +  * {{:manual:user_guide:ic_symbol_distance_alt.png?nolink&30|}} vzdálenost keše od vaší aktuální polohy (nebo od kurzoru, pokud nemáte vycentrovanou polohu na displeji)
   * statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy   * statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy
-  * {{:manual:user_guide:ic_symbol_distance_dark.png?nolink&30|}} vzdálenost keše od aktuální polohy (nebo kurzoru, pokud nemáte GPS fix) + 
-  *  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} "další možnosti" obsahují tlačítko nápovědy+ 
 +{{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} **další možnosti** obsahují: 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - otevřrámeček s nápovědou a jejími nástroji:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching7.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching8.png?nolink |}}\\ Můžete (de)šifrovat nápovědu, kopírovat ji do schránky nebo nechat přeložit aplikací nebo online službou instalovanou v zařízení 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_waypoints_alt.png?nolink&30|}}**Načíst všechny waypointy** - zobrazí sepouze pokud keš obsahuje waypointy - zobrazí je všechny na mapě 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat návštěvu** - otevře postranní logovací panel:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}\\ **Zalogovat návštěvu** - online zalogujte svoji návštěvu keše na www.geocaching.com. **Nahrát Field notes** - nahraje předem vytvořené offline logy na www.geocaching.com. **Uložit offline** - spustí **[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správce Fieldnotes]]** pro vytvoření an offline logu pro budoucí zalogování 
 +  * zbytek je společný se všemi ostatními druhy bodů - [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigovat do]], [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádět]], [[cz:manual:user_guide:tools:gps|Kompas]] a Skrýt (odstraní bod z mapy)
 ===== Obrazovka složky s geokešemi ===== ===== Obrazovka složky s geokešemi =====
-{{ cz:manual:user_guide:cz_geocaching5.png?nolink |}}Vypadá podobně a nabízí podobné ovládací prvky jako [[cz:manual:user_guide:points:management#slozka_s_body|složka s běžnými body zájmu]] plus několik specifických tlačítek:+Vypadá stejně a nabízí podobné ovládací prvky jako [[cz:manual:user_guide:points:management#slozka_s_body|složka s běžnými body zájmu]] plus několik dalších specifických možností: 
 +==== Řazení ==== 
 +nabízí bohatou škálu řadících parametrů:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching10.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching11.png?nolink |}}\\  
 +==== Filtrování ==== 
 + 
 +**Základní filtrování keší** - můžete keše filtrovat podle názvu, GC kódu, ikony(typu) a vzdálenosti:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching12.png?nolink |}}\\ Speciální filtrování umožňuje nastavení obtížnosti, terénu a spoustu dalších parametrů:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching13.png?nolink |}}\\ Lze nastavit zobrazování výsledků filtrování na mapě:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching14.png?nolink |}} 
 +==== Nástroje ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching5.png?nolink |}} 
 +Kromě obecných funkcí jako //Kopírování/Přesun/Export/Mazání// nebo //Vyplnění nadmořských výšek// obsahuje několik možností specifických pro geocaching:
   * {{:manual:user_guide:geocaching:reload.png?nolink&30|}}**Aktualizovat keše** - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk  [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]].   * {{:manual:user_guide:geocaching:reload.png?nolink&30|}}**Aktualizovat keše** - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk  [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]].
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. <wrap info>Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. </wrap>[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|Jak používat GC Offlinizer >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. <wrap info>Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. </wrap>[[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|Jak používat GC Offlinizer >>]]
   * {{:manual:user_guide:ic_gc_vote_alt.png?nolink&30|}}**Načíst GCVote** - stáhne a zobrazí hodnocení keše   * {{:manual:user_guide:ic_gc_vote_alt.png?nolink&30|}}**Načíst GCVote** - stáhne a zobrazí hodnocení keše
 ===== Okno detailu keše ===== ===== Okno detailu keše =====
-Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností:+Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností. Horní lišta zobrazuje název keše a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**hlavního menu geocachingu**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching23.png?nolink |}} 
  
-**Horní lišta** zobrazuje **název geokeše** a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**hlavního menu geocachingu**: 
 ==== Hlavní menu ==== ==== Hlavní menu ====
- +{{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching24.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je) +  * {{:manual:user_guide:ic_hint_alt.png?nolink&30|}}**Nápověda** - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je) a možnosti nápovědu (de)šifrovat, uložit do schránky nebo přeložit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching25.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat** +  * {{:manual:user_guide:ic_field_notes_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching9.png?nolink |}}  
     * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>     * //ONLINE// <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap>
-      * Zalogovat se - zaloguje váš nález online přímo na Geocaching.com +      * //Zalogovat návštěvu// - zaloguje váš nález online přímo na www.geocaching.com 
-      * Nahrát Field notes - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil - Vaše field notes"Geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.+      * //Nahrát Field notes// - nahraje vaše fieldnotes pod "Váš profil - Vaše field notes"www.geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.
     * //OFFLINE//     * //OFFLINE//
-      * Uložit offline - uloží log keše pro pozdější online logování +      * //Uložit offline// - uloží log keše pro pozdější online logování. Offline logy lze spravovat ve [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_nastroje|Správci field notes]].  
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_item_trackable_alt.png?nolink&30|}}**Zalogovat trackable** - <wrap info>tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro</wrap> - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching26.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod. +  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Poznámky** - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching27.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**Přidat waypoint** - přidá nový waypoint nebo finálku muiltikeše +  * {{:manual:user_guide:ic_point_add_alt.png?nolink&30|}}**Přidat waypoint** - přidá nový waypoint nebo finálku multikeše. Umožní také výpočet souřadnic waypointu podle vzdálenosti a azimutu:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching29.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching28.png?nolink |}} 
-    * //Přidat projekcí// - přidá waypoint zadáním azimutu a vzdálenosti od vstupních souřadnic. +  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching30.png?nolink |}}
-  * {{:manual:user_guide:ic_gc_offlinizer_alt.png?nolink&30|}}**GC Offlinizer** - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, [[cz:manual:user_guide:geocaching:tools#geocaching_offlinizer|více zde >>]]+
   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>   * {{:manual:user_guide:ic_calendar_alt.png?nolink&30|}}**Přidat do kalendáře** - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.</wrap>
   * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci   * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}**Vypočtená** - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci
-  * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce Geocaching.com+  * {{:manual:user_guide:ic_www_alt.png?nolink&30|}}**Webová stránka** - zobrazí detail keše na stránce www.geocaching.com
   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_settings_geocaching_alt.png?nolink&30|}}**Nastavení** - otevře okno  [[cz:manual:user_guide:geocaching:settings|nastavení možností geocachingu >>]]
 ==== Záložka Základní info ==== ==== Záložka Základní info ====
-  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:cz_geocaching3.png?nolink |}}\\ +  * **(1) přehledová mapa** -  klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching3.png?nolink |}}\\ 
   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.   * **(2)** - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi.   * **(3) -  ikona a název složky** - informace o úložišti keše, šipka  {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} vás vrátí do složky s kešemi.
Line 58: Line 70:
     * //velikost// - velikost schránky keše - od 1 do 5     * //velikost// - velikost schránky keše - od 1 do 5
     * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou     * //oblíbené// - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou
-    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>+    * //kvalita GC Vote// - hodnocení keše geocachery. {{:manual:user_guide:ic_refresh_alt.png?nolink&30|}} aktualizuje status - <wrap info>možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching15.png?nolink |}}
     * //schováno// - datum úkrytu keše     * //schováno// - datum úkrytu keše
     * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše     * //aktualizováno// - datum poslední aktualizace webové stránky keše
Line 67: Line 79:
   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.   * **Podrobnosti** - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.
 ==== Záložka Listing ==== ==== Záložka Listing ====
-Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.+Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.<wrap info>Premium členové zde vidí informace optimalizované pro zobrazení v mobilech a tabletech, základní členové klasickou HTML stránku (zatím)</wrap>:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching16.png?nolink |}}
 ==== Záložka Obrázky ==== ==== Záložka Obrázky ====
-Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**.+Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití **GC Offlinizeru**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching17.png?nolink |}}
 ==== Záložka Waypointy ==== ==== Záložka Waypointy ====
-Obsahuje seznam //waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit.+Obsahuje seznam //waypointů keše//, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching18.png?nolink |}}
 ==== Záložka Logy ==== ==== Záložka Logy ====
-Obsahuje roletu s logy keše.+Obsahuje roletu s logy keše:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching19.png?nolink |}} 
 +==== Záložka Trackables ==== 
 +Obsahuje seznam //trackables// umístěných v keši (pokud keš žádné neobsahuje, záložka je neaktivní):\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching20.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching21.png?nolink |}}\\ Trackable můžete zalogovat přímo ze záložky (pouze Locus Map Pro).
 ==== Záložka Přílohy ==== ==== Záložka Přílohy ====
-Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.+Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching22.png?nolink |}} Přílohu lze přidat po klepnutí na znaménko **+** v horní liště.
 ==== Spodní ovládací lišta ==== ==== Spodní ovládací lišta ====
   * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše   * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}} **mapa** - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše
-  * volič {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}} **navigace**:+  * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} **volič navigace**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching32.png?nolink |}}
     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigace >>]]     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Navigace >>]]
-    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
     * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //Navádět// - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádění >>]]     * {{:manual:user_guide:ic_guide_on_alt.png?nolink&30|}} //Navádět// - spustí navádění na keš na mapě. Více viz [[cz:manual:user_guide:functions:guidance|Navádění >>]]
-   {{:manual:user_guide:ic_addons_alt.png?nolink&30|}} **doplňky, aplikace třetích stran** - otevře nabídku doplňku [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]] a dalších nainstalovaných doplňků a spolupracujících aplikací, které mohou pracovat s keší - navigovat na ni, zobrazit ji na mapě apod.:+    * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|}} //Kompas// - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
 +    tlačítka **navigačních aplikací třetích stran**, nainstalovaných v zařízení (Mapy.cz, Google mapy atd.) 
 +  *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} **menu sdílení/doplňky**:\\ {{ :manual:user_guide:geocaching:geocaching31.png?nolink |}}\\  
 +    *  {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}**Sdílet** - otevře **[[cz:manual:user_guide:functions:share|menu sdílení pozice bodu]]**:\\ {{ cz:manual:user_guide:geocaching:cz_geocaching33.png?nolink |}}. 
 +    * nabídka funkcí doplňku [[cz:manual:user_guide:geocaching:import#Geocaching4Locus|Geocaching4Locus]]:
     * //aktualizovat keš// - znovu načte data keše     * //aktualizovat keš// - znovu načte data keše
     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše     * //stáhnout logy// - stáhne logy z webu keše
     * //nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší     * //nejbližší keše// - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší
-  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**tlačítko správy keše** - nabídne editaci, kopírování, přesun, skrytí, export, sdílení, smazání a přidání keše do NFC tagu (více viz [[cz:manual:user_guide:tools:nfc|Správce NFC]])+  * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}}**ostatní funkce** - nabídne editaci, kopírování, přesun, skrytí, export smazání keše
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.txt · Last modified: 2017/10/26 16:49 by mstupka