User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:coapps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:geocaching:coapps [2015/06/25 11:08] (current)
mstupka created
Line 1: Line 1:
 +{{ :​manual:​user_guide:​ic_co_apps_alt.png?​nolink|}}====== Geocaching - spolupracující aplikace ======
  
 +----
 +
 +{{:​manual:​user_guide:​geocaching:​whereyougo.png?​nolink |}}
 +===== WhereYouGo =====
 +  * <wrap box>​autor:​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​developer?​id=Independent+developers|Independent Developers]] </​wrap>​
 +  * stahujte z [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=menion.android.whereyougo|Google Play]]
 +Neoficiální klient pro herní nadstavbu [[http://​www.wherigo.com/​|Wherigo Geocaching]]. Locus Map zde dodává mapy.
 +
 +{{:​manual:​user_guide:​geocaching:​gcc.png?​nolink |}}
 +===== GCC - GeoCache Calculator =====
 +  * <wrap box>​autor:​ [[https://​play.google.com/​store/​apps/​developer?​id=Eisbehr|Eisbehr]] </​wrap>​
 +  * stahujte z [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=eisbehr.gcc|Google Play]]
 +
 +GeoCache Calculator je mnohostranný nástroj pro aktivní geokešery. Obsahuje přes 250 různých funkcí pro výpočet hodnot, kontrolních součtů a tabulek pro podporu hledání těch nejnáročnějších keší.
cz/manual/user_guide/geocaching/coapps.txt · Last modified: 2015/06/25 11:08 by mstupka