User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:weather

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:weather [2017/07/24 16:39]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:weather [2017/07/24 16:42] (current)
mstupka
Line 6: Line 6:
 Locus Map poskytuje sedmidenní 3-hodinovou celosvětovou předpověď počasí. Na jakémkoli místě na Zemi zobrazí informace o průměrné denní teplotě, srážkách, relativní vlhkosti, tlaku, rychlosti a směru větru, pokrytí oblačnosti a místních časech východu a západu slunce. Všechna data jsou ze zdroje [[http://darksky.net/|Dark Sky]]. Locus Map poskytuje sedmidenní 3-hodinovou celosvětovou předpověď počasí. Na jakémkoli místě na Zemi zobrazí informace o průměrné denní teplotě, srážkách, relativní vlhkosti, tlaku, rychlosti a směru větru, pokrytí oblačnosti a místních časech východu a západu slunce. Všechna data jsou ze zdroje [[http://darksky.net/|Dark Sky]].
 ===== Postup ===== ===== Postup =====
-- přesuňte **mapový kurzor** na místo předpovědi počasí (nebo jeho pozici zvolte pomocí **[[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče pozice]])**. Pokud chcete znát předpověď počasí místa, na kterém se právě nacházíte, a máte fixovanou polohu GPS, klepněte na **centrovací tlačítko** {{:manual:user_guide:ic_my_location_alt.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_weather01.png?nolink |}}.+- přesuňte **mapový kurzor** na místo předpovědi počasí (nebo jeho pozici zvolte pomocí **[[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče pozice]])**. Pokud chcete znát předpověď počasí místa, na kterém se právě nacházíte, a máte fixovanou polohu GPS, klepněte na **centrovací tlačítko** {{:manual:user_guide:ic_my_location_alt.png?nolink&30|}}\\ {{ :manual:user_guide:functions:weather01.png?nolink |}}.
   - běžte do //Menu > Další funkce > Počasí// {{:manual:user_guide:ic_weather_alt.png?nolink&30|}}   - běžte do //Menu > Další funkce > Počasí// {{:manual:user_guide:ic_weather_alt.png?nolink&30|}}
 ===== Okno předpovědi počasí ===== ===== Okno předpovědi počasí =====
cz/manual/user_guide/functions/weather.txt · Last modified: 2017/07/24 16:42 by mstupka