User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:search

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:search [2018/09/19 18:36]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:search [2019/02/08 15:21] (current)
mstupka
Line 68: Line 68:
 {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_search_name_alt.png?​30 ​ }} {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_search_name_alt.png?​30 ​ }}
 ===== Hledat v bodech ===== ===== Hledat v bodech =====
-**Vyhledávajete ve vlastní databázi ​bodů v Locusu.**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_search_points.png?​nolink |}} +**Vyhledávajete ​body ve vlastní databázi v Locusu.**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_search_points.png?​nolink |}}\\ Ve výchozím nastavení Locus vyhledává **body, ležící nejblíž** vaší aktuální polohy. Stačí klepnout na {{:​manual:​user_guide:​ic_search_alt.png?​30}}. 
-  * **Hledaný text** - vyhledává ​v názvech ​uložených ​bodů + 
-  * **Fultextové hledání** - vyhledávání ​podle řetězce znaků ​- může ​být poměrně pomalá metoda, pokud máte opravdu hodně bodů úložišti. Locus Map prohledává všechny texty idružené k bodům - názvy, popisy, listingy keší apod+Pro úpravu vyhledávání přidejte další parametry: 
-  * **Body v okolí** - vyhledá body v nejbližším okolí kurzoru nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|jinak určené polohy]]**  ​+  * **Hledat podle názvu** - (nepovinné) - fultextové vyhledávání ​v názvech bodů 
 +  * **Hledat také v popisech** - fultextové ​vyhledávání ​ve všech textech spojených s bodem - v názvech, popisech, geocaching listingu... ​- může ​zpomalit odezvu aplikace ​v případě velkého množství prohledávaných ​bodů. 
 +  * **Body v okolí** - určení centra hledání - výchozí je aktální GPS poloha, lze zvolit jinou pomocí ​**[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voličpolohy]]** 
 +  * **Složka** - určení složek s body k prohledání. Výchozí jsou všechny složky, ale můžete vybrat jednu konkrétní:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_search_points01.png?​nolink |}}
  
 **Výsledky** jsou řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice uživatele v tabulce podobné [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Správci bodů]]- zde můžete vybrat body pro zobrazení na mapě, invertovat výběr apod. **Výsledky** jsou řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice uživatele v tabulce podobné [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Správci bodů]]- zde můžete vybrat body pro zobrazení na mapě, invertovat výběr apod.
Line 77: Line 80:
 <WRAP round info>Pro vyhledávání a procházení budů v LoMapách využijte **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|Body zájmu]]**.</​WRAP>​ <WRAP round info>Pro vyhledávání a procházení budů v LoMapách využijte **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|Body zájmu]]**.</​WRAP>​
 ===== Hledat trasy ===== ===== Hledat trasy =====
-**Vyhledávajete ​ve vlastní databázi tras v Locusu.**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_search_tracks.png?​nolink |}} +**Vyhledávání ​ve vlastní databázi tras v Locusu.**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_search_tracks.png?​nolink |}} 
-  * **Hledaný text** - vyhledává ​v názvech ​uložených ​tras +  * **Hledat podle názvu** - (nepovinné) - fultextové vyhledávání ​v názvech tras 
-  * **Fultextové hledání** - vyhledávání ​podle řetězce znaků ​- může ​být poměrně pomalá metoda, pokud máte opravdu hodně trasv úložišti. Locus Map prohledává ​všechny texty idružené k trasám - názvy, popisy apod+  * **Hledat také v popisech** - fultextové ​vyhledávání ​ve všech textech spojených s trasou - v názvech, popisech... ​- může ​zpomalit odezvu aplikace ​v případě velkého množství prohledávaných tras
-  * **Trasy v okolí** - vyhledá trasy v nejbližším okolí kurzoru nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|jinak určené polohy]]**  ​+  * **Trasy v okolí** - určení centra hledání - výchozí je aktální GPS poloha, lze zvolit jinou pomocí ​**[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voličpolohy]]** 
 +  * **Složka** - určete, které složky s trasami prohledat. Výchozí jsou všechny složky, ale můžete vybrat jednu konkrétní:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_search_tracks01.png?​nolink |}}
  
 **Výsledky** jsou řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice uživatele v tabulce podobné [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Správci tras]]- zde můžete vybrat trasy pro zobrazení na mapě, invertovat výběr apod. **Výsledky** jsou řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice uživatele v tabulce podobné [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management|Správci tras]]- zde můžete vybrat trasy pro zobrazení na mapě, invertovat výběr apod.
cz/manual/user_guide/functions/search.txt · Last modified: 2019/02/08 15:21 by mstupka