User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2015/08/17 16:34]
mstupka created
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2016/02/26 15:10] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_quick_www_bookmark_black.png?nolink|}}====== Rychlá ​www záložka ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_quick_www_bookmark_alt.png}}====== Rychlá ​WWW záložka======
  
 ---- ----
-Funkce umožňuje podle polohy definované v Locusu parametrizovat vlastní URL adresy vašich oblíbených mapových webů a jednoduchým stiskem tlačítka se pak přenášet na oblasti, odkud si například můžete stahovat tipy na výlety. Funkci najdete v <​wrap ​box>Menu > Více</​wrap> ​úplně dole. Do URL můžete nadefinovat souřadnice,​ úroveň zoomu a čas.+  * <​wrap ​info>Tato funkce je dostupná pouze v Locus Map Pro.</​wrap>​
  
-<WRAP center round todo 60%> +Funkce Rychlá WWW záložka umožňuje zobrazení polohy definované Locusem v mapovém okně internetových mapových serverů (napřBikemap.net nebo Cykloserver.cz) jednoduchým tlačítkem. Snadno a rychle se tak dostanete k velkým databázím s trasami a tipy na výlety. Tlačítko je nutné nastavit podle parametrizované URL daného mapového webu.  Funkci najdete v <wrap box>Menu > Další funkce</wrapúplně dole. 
-Omlouváme se, že zde není více informací. Jak funkce, tak i tato stránka jsou ve výstavbě... +
-</WRAP>+
  
 +Jelikož existuje celá řada mapových serverů a každý z nich používá jinak strukturovanou URL, neexistuje jediný univerzální postup, jak funkci nastavit. Pro porozumění smyslu funkce Rychlá WWW záložka zde předkládáme vzorové řešení pro známý český mapový server s databází tipů na výlety, **[[http://​www.cykloserver.cz|Cykloserver.cz]]**,​ konkrétně jeho [[http://​www.cykloatlas.cz|Cykloatlas Online]]:
 +===== Jak na to? =====
 +  - nejdříve se podíváme na strukturu URL odkazu, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/​cykloatlas/​**,​ parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:​\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark01.png?​nolink |}}\\ \\ 
 +  - klepněte na <wrap box>​Locus Map > Menu > Další funkce > Rychlá WWW záložka</​wrap>,​ pak na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a nadefinujte **novou záložku**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark02.png?​nolink |}}\\ 
 +  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark04.png?​nolink |}}\\ konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark03.png?​nolink |}}\\ \\ <wrap important>​Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!</​wrap>​
 +  - **Potvrďte**
 +  - nastavte si mapu v Locusu na požadovanou polohu\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark06.png?​nolink |}}\\ 
 +  - klepněte na **Rychlá WWW záložka** v <wrap box>Menu > Další funkce</​wrap>​ a vyberte nastavenou **záložku Cykloserver**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark05.png?​nolink |}}\\ 
 +  - otevře se okno prohlížeče s [[http://​www.Cykloserver.cz/​cykloatlas|Cykloatlasem Online]] nastaveným na vaši polohu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark07.png?​nolink |}}
 +
 +===== Přednastavené záložky =====
 +Funkce Rychlá záložka obsahuje i několik již přednastavených záložek. Lze je aktivovat následovně:​
 +  * klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} pro přidání nové záložky
 +  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_favorites_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště dialogu\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_quickbookmark08.png?​nolink |}}
 +  * vyberte záložku (v případě potřeby změňte její ikonu nebo název) a přidejte ji mezi aktivní
cz/manual/user_guide/functions/quick_bookmark.1439822079.txt.gz · Last modified: 2015/08/17 16:34 by mstupka