User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2015/08/17 16:34]
mstupka created
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2020/03/18 11:40] (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_quick_www_bookmark_black.png?nolink|}}====== Rychlá www záložka ======+{{ :manual:user_guide:ic_quick_www_bookmark_alt.png}}====== Rychlá WWW záložka======
  
 ---- ----
-Funkce umožňuje podle polohy definované v Locusu parametrizovat vlastní URL adresy vašich oblíbených mapových webů a jednoduchým stiskem tlačítka se pak přenášet na oblasti, odkud si například můžete stahovat tipy na výlety. Funkci najdete v <wrap box>Menu > Více</wrap> úplně dole. Do URL můžete nadefinovat souřadnice, úroveň zoomu a čas.+  * <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locus Map Pro.</wrap>
  
-<WRAP center round todo 60%> +S touto funkcí se žete **rychle přesunout z místa zobrazeného v Locusu na stejné místo v některé mapě na internetu** (např[[http://www.Cykloatlas.cz|Cykloserver.cz]]). Například kvůli zobrazení a stahování výletů v oblasti. Stačí klepnout na záložku:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark10.gif?nolink |}}
-Omlouváme seže zde není více informací. Jak funkce, tak i tato stránka jsou ve výstavbě... +
-</WRAP>+
  
 +===== Přednastavené záložky =====
 +Pro rychlý start je pro vás v Locusu připraveno několik přednastavených záložek. Pro aktivaci záložky postupujte následovně:
 +  * jděte do menu > Další funkce > Rychlé www záložky
 +  * klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} pro přidání nové záložky
 +  * klepněte na **Předdefinované**, rozbalí se seznam 
 +  * klepněte na vybranou záložku a zavřete okno. Záložka je připravena k použití:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark09.gif?nolink |}}
 +
 +===== Vlastní záložka =====
 +
 +Jelikož existuje celá řada mapových serverů a každý z nich používá jinak strukturovanou URL, neexistuje jediný univerzální postup, jak funkci nastavit. Pro lepší porozumění smyslu funkce zde předkládáme vzorové řešení pro známý český mapový server s databází tipů na výlety, **[[http://www.cykloserver.cz|Cykloserver.cz]]**, konkrétně jeho [[http://www.cykloatlas.cz|Cykloatlas Online]]:
 +
 +  - nejdříve se podíváme na **strukturu URL odkazu**, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/cykloatlas/**, parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark01.png?nolink |}}\\ \\ 
 +  - klepněte na {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} a vyberte **Přidat nové...**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark02.png?nolink |}}\\ 
 +  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark04.png?nolink |}}\\ Pokud potřebujete specifikovat, ve které aplikaci odkaz otevřít, **otevřete výběr aplikací a zvolte jednu**. Konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark03.png?nolink |}}\\ \\ <wrap important>Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!</wrap>
 +  - **Potvrďte**
 +  - vaše záložka se objeví v seznamu
cz/manual/user_guide/functions/quick_bookmark.1439822079.txt.gz · Last modified: 2015/08/17 16:34 by mstupka