User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark

Rychlá WWW záložka


 • Tato funkce je dostupná pouze v Locus Map Pro.

S touto funkcí se můžete rychle přesunout z místa zobrazeného v Locusu na stejné místo v některé mapě na internetu (např. Cykloserver.cz). Například kvůli zobrazení a stahování výletů v oblasti. Stačí klepnout na záložku:

Přednastavené záložky

Pro rychlý start je pro vás v Locusu připraveno několik přednastavených záložek. Pro aktivaci záložky postupujte následovně:

 • jděte do menu > Další funkce > Rychlé www záložky
 • klepněte na tlačítko pro přidání nové záložky
 • klepněte na Předdefinované, rozbalí se seznam
 • klepněte na vybranou záložku a zavřete okno. Záložka je připravena k použití:

Vlastní záložka

Jelikož existuje celá řada mapových serverů a každý z nich používá jinak strukturovanou URL, neexistuje jediný univerzální postup, jak funkci nastavit. Pro lepší porozumění smyslu funkce zde předkládáme vzorové řešení pro známý český mapový server s databází tipů na výlety, Cykloserver.cz, konkrétně jeho Cykloatlas Online:

 1. nejdříve se podíváme na strukturu URL odkazu, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části www.cykloserver.cz/cykloatlas/, parametru souřadnic (lat., lon.) a parametru zoomu: 2. klepněte na a vyberte Přidat nové…

 3. vložte název a vytvořte URL šablonu podle odkazu URL Cykloserveru - tlačítkem PŘIDAT TAG vkládejte proměnné:

  Pokud potřebujete specifikovat, ve které aplikaci odkaz otevřít, otevřete výběr aplikací a zvolte jednu. Konečné nastavení by mělo vypadat takhle:


  Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!
 4. Potvrďte
 5. vaše záložka se objeví v seznamu
cz/manual/user_guide/functions/quick_bookmark.txt · Last modified: 2020/03/18 11:40 (external edit)