User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2019/11/06 11:19]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2020/03/18 11:40] (current)
Line 19: Line 19:
   - nejdříve se podíváme na **strukturu URL odkazu**, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/cykloatlas/**, parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark01.png?nolink |}}\\ \\    - nejdříve se podíváme na **strukturu URL odkazu**, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/cykloatlas/**, parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark01.png?nolink |}}\\ \\ 
   - klepněte na {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} a vyberte **Přidat nové...**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark02.png?nolink |}}\\    - klepněte na {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} a vyberte **Přidat nové...**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark02.png?nolink |}}\\ 
-  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark04.png?nolink |}}\\ konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark03.png?nolink |}}\\ \\ <wrap important>Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!</wrap>+  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark04.png?nolink |}}\\ Pokud potřebujete specifikovat, ve které aplikaci odkaz otevřít, **otevřete výběr aplikací a zvolte jednu**. Konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark03.png?nolink |}}\\ \\ <wrap important>Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!</wrap>
   - **Potvrďte**   - **Potvrďte**
   - vaše záložka se objeví v seznamu   - vaše záložka se objeví v seznamu
cz/manual/user_guide/functions/quick_bookmark.1573035585.txt.gz · Last modified: 2019/11/06 10:19 (external edit)