User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2015/09/23 08:30]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2020/03/18 11:40] (current)
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_quick_www_bookmark_black.png?nolink|}}====== Rychlá WWW záložka====== +{{ :manual:user_guide:ic_quick_www_bookmark_alt.png}}====== Rychlá WWW záložka====== 
-sdsds+
 ---- ----
   * <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locus Map Pro.</wrap>   * <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locus Map Pro.</wrap>
  
-Funkce Rychlá WWW záložka umožňuje zobrazení polohy definované Locusem mapovém okně internetových mapových serverů (např. Bikemap.net nebo Cykloserver.cz) jednoduchým tlačítkemSnadno rychle se tak dostanete k velkým databázím s trasami a tipy na výletyTlačítko je nutné nastavit podle parametrizované URL daného mapového webu.  Funkci najdete v <wrap box>Menu > Více</wrap> úplně dole+S touto funkcí se můžete **rychle přesunout z místa zobrazeného Locusu na stejné místo v některé mapě na internetu** (např. [[http://www.Cykloatlas.cz|Cykloserver.cz]]). Například kvůli zobrazení stahování výletů v oblastiStačí klepnout na záložku:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark10.gif?nolink |}}
  
-Jelikož existuje celá řada mapových serverů a každý z nich používá jinak strukturovanou URL, neexistuje jediný univerzální postup, jak funkci nastavit. Pro porozumění smyslu funkce Rychlá WWW záložka zde předkládáme vzorové řešení pro známý český mapový server s databází tipů na výlety, **[[http://www.cykloserver.cz|Cykloserver.cz]]**, konkrétně jeho [[http://www.cykloatlas.cz|Cykloatlas Online]]: +===== Přednastavené záložky ===== 
-===== Jak na to? ===== +Pro rychlý start je pro vás v Locusu připraveno několik přednastavených záložekPro aktivaci záložky postupujte následovně
-  - nejdříve se podíváme na strukturu URL odkazu, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/cykloatlas/**, parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark01.png?nolink |}}\\ \\  +  * jděte do menu Další funkce Rychlé www záložky 
-  - klepněte na <wrap box>Locus Map Menu > Více> Rychlá WWW záložka</wrap>, pak na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a nadefinujte **novou záložku**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark02.png?nolink |}}\\  +  * klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} pro přidání nové záložky 
-  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark04.png?nolink |}}\\ konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark03.png?nolink |}}\\ \\ <wrap important>Je nutné dodržet syntax URL odkazujinak záložka nabude fungovat!</wrap> +  * klepněte na **Předdefinované**, rozbalí se seznam  
-  **Potvrďte** +  * klepněte na vybranou záložku zavřete okno. Záložka je připravena k použití:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark09.gif?nolink |}}
-  - nastavte si mapu v Locusu na požadovanou polohu\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark06.png?nolink |}}\\  +
-  - klepněte na **Rychlá WWW záložka** v <wrap box>Menu > Více</wrap> vyberte nastavenou **záložku Cykloserver**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark05.png?nolink |}}\\  +
-  - otevře se okno prohlížeče s [[http://www.Cykloserver.cz/cykloatlas|Cykloatlasem Online]] nastaveným na vaši polohu:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark07.png?nolink |}}+
  
 +===== Vlastní záložka =====
 +
 +Jelikož existuje celá řada mapových serverů a každý z nich používá jinak strukturovanou URL, neexistuje jediný univerzální postup, jak funkci nastavit. Pro lepší porozumění smyslu funkce zde předkládáme vzorové řešení pro známý český mapový server s databází tipů na výlety, **[[http://www.cykloserver.cz|Cykloserver.cz]]**, konkrétně jeho [[http://www.cykloatlas.cz|Cykloatlas Online]]:
 +
 +  - nejdříve se podíváme na **strukturu URL odkazu**, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/cykloatlas/**, parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark01.png?nolink |}}\\ \\ 
 +  - klepněte na {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}} a vyberte **Přidat nové...**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark02.png?nolink |}}\\ 
 +  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark04.png?nolink |}}\\ Pokud potřebujete specifikovat, ve které aplikaci odkaz otevřít, **otevřete výběr aplikací a zvolte jednu**. Konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark03.png?nolink |}}\\ \\ <wrap important>Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!</wrap>
 +  - **Potvrďte**
 +  - vaše záložka se objeví v seznamu
cz/manual/user_guide/functions/quick_bookmark.1442989854.txt.gz · Last modified: 2015/09/23 08:30 by mstupka