User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2015/09/23 08:31]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:quick_bookmark [2020/03/18 11:40]
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_quick_www_bookmark_black.png?nolink|}}====== Rychlá WWW záložka====== 
- 
----- 
-  * <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locus Map Pro.</wrap> 
- 
-Funkce Rychlá WWW záložka umožňuje zobrazení polohy definované Locusem v mapovém okně internetových mapových serverů (např. Bikemap.net nebo Cykloserver.cz) jednoduchým tlačítkem. Snadno a rychle se tak dostanete k velkým databázím s trasami a tipy na výlety. Tlačítko je nutné nastavit podle parametrizované URL daného mapového webu.  Funkci najdete v <wrap box>Menu > Více</wrap> úplně dole.  
- 
-Jelikož existuje celá řada mapových serverů a každý z nich používá jinak strukturovanou URL, neexistuje jediný univerzální postup, jak funkci nastavit. Pro porozumění smyslu funkce Rychlá WWW záložka zde předkládáme vzorové řešení pro známý český mapový server s databází tipů na výlety, **[[http://www.cykloserver.cz|Cykloserver.cz]]**, konkrétně jeho [[http://www.cykloatlas.cz|Cykloatlas Online]]: 
-===== Jak na to? ===== 
-  - nejdříve se podíváme na strukturu URL odkazu, který vede k zobrazení mapy. Skládá se z doménové části **www.cykloserver.cz/cykloatlas/**, parametru **souřadnic (lat., lon.)** a parametru **zoomu**:\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark01.png?nolink |}}\\ \\  
-  - klepněte na <wrap box>Locus Map > Menu > Více> Rychlá WWW záložka</wrap>, pak na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a nadefinujte **novou záložku**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark02.png?nolink |}}\\  
-  - vložte název a vytvořte **URL šablonu** podle **odkazu URL** Cykloserveru - tlačítkem **PŘIDAT TAG** vkládejte proměnné:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark04.png?nolink |}}\\ konečné nastavení by mělo vypadat takhle:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark03.png?nolink |}}\\ \\ <wrap important>Je nutné dodržet syntax URL odkazu, jinak záložka nabude fungovat!</wrap> 
-  - **Potvrďte** 
-  - nastavte si mapu v Locusu na požadovanou polohu\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark06.png?nolink |}}\\  
-  - klepněte na **Rychlá WWW záložka** v <wrap box>Menu > Více</wrap> a vyberte nastavenou **záložku Cykloserver**\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark05.png?nolink |}}\\  
-  - otevře se okno prohlížeče s [[http://www.Cykloserver.cz/cykloatlas|Cykloatlasem Online]] nastaveným na vaši polohu:\\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_quickbookmark07.png?nolink |}} 
  
cz/manual/user_guide/functions/quick_bookmark.txt · Last modified: 2020/03/18 11:40 (external edit)