User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/02/28 16:05]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/03/11 11:48] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_poi_alert_alt.png?​nolink|}}====== Upozornění na body ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_poi_alert_alt.png?​nolink|}}====== Upozornění na body ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
 ---- ----
 <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​
Line 10: Line 9:
 ===== Jak to nastavit? ===== ===== Jak to nastavit? =====
 ==== 1. Vyberte body ==== ==== 1. Vyberte body ====
-  * otevřete záložku **Složky**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​poialert3.png?nolink |}}\\ +  * otevřete záložku **Složky**:​\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert3.png?nolink |}}\\ 
   * zaškrtněte **složku/y s body**, na které si přejete být **upozorněni**   * zaškrtněte **složku/y s body**, na které si přejete být **upozorněni**
 ==== 2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu ==== ==== 2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu ====
-  * otevřete záložku **Základní**:​ \\ {{ :​manual:​user_guide:​poialert.png?nolink |}}\\ +  * otevřete záložku **Základní**:​ \\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert.png?nolink |}}\\ 
   * **Vzdálenost** - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm   * **Vzdálenost** - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm
   * **Upozornit,​ když je bod v dosahu** - zapínání/​vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)   * **Upozornit,​ když je bod v dosahu** - zapínání/​vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)
Line 19: Line 18:
   * **Upozorňovat do zastavení** - notifikace se bude opakovat v určených intervalech,​ dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost. ​   * **Upozorňovat do zastavení** - notifikace se bude opakovat v určených intervalech,​ dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost. ​
 ==== 3. Zvolte typ upozornění ==== ==== 3. Zvolte typ upozornění ====
-Otevřete záložku **Upozornění**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​poialert2.png?nolink |}}\\ +Otevřete záložku **Upozornění**:​\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert2.png?nolink |}}\\ 
 === Nastavení zvuku === === Nastavení zvuku ===
  
Line 31: Line 30:
   * * **Vzor** - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '​.'​ pro 200 milisekund vibrací, '​-'​ pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrační sekvence.   * * **Vzor** - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '​.'​ pro 200 milisekund vibrací, '​-'​ pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrační sekvence.
 ==== 4. Klepněte na START ==== ==== 4. Klepněte na START ====
-{{ :​manual:​user_guide:​functions:​poialert4.png?nolink |}}+{{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert4.png?nolink |}}
 ===== Změna nastavení a vypnutí alarmu ===== ===== Změna nastavení a vypnutí alarmu =====
 Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změnit, i v případě, že je funkce v provozu. Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změnit, i v případě, že je funkce v provozu.
-  * stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​poialert5.jpg?nolink |}}\\ NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​poialert6.jpg?nolink |}}+  * stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert5.png?nolink |}}\\ NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert6.png?nolink |}}
   * zvolte **Upravit** - můžete změnit vzdálenost,​ typ notifikace a zvolené složky. Pak klepněte znovu na START pro aktivaci změn. ​   * zvolte **Upravit** - můžete změnit vzdálenost,​ typ notifikace a zvolené složky. Pak klepněte znovu na START pro aktivaci změn. ​
   * klepněte na **Ukončit**,​ pokud chcete funkci deaktivovat   * klepněte na **Ukončit**,​ pokud chcete funkci deaktivovat
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.txt · Last modified: 2020/03/11 11:48 by mstupka