User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

This is an old revision of the document!


Upozornění na body

FIXME REKONSTRUKCE FIXME


Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro

K čemu to je?

Tato funkce vás upozorní (pípáním, vlastním zvukem, vibrací nebo hlasem), když se přiblížíte na určitou vzdálenost od bodu z vybrané složky nebo složek. Díky ní, například, se nemusíte stále dívat do mapy po keškách kolem trasy vašeho výletu. Locus Map vám o nich dá včas vědět.

Upozornění funguje pouze na vlastní body, nikoli na LoPointy.

Jak to nastavit?

1. Vyberte body

 • otevřete záložku Složky:

 • zaškrtněte složku/y s body, na které si přejete být upozorněni

2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu

 • otevřete záložku Základní:

 • Vzdálenost - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm
 • Upozornit, když je bod v dosahu - zapínání/vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)
 • Upozornit jednou - alarm se ozve pouze jednou
 • Upozorňovat do zastavení - notifikace se bude opakovat v určených intervalech, dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost.

3. Zvolte typ upozornění

Otevřete záložku Upozornění:

Nastavení zvuku

 • Disable - all sounds are disabled, only screen and vibration alert work
 • Beep - select number of beeps (1-10)
 • Select sound - select any sound stored in your device memory
 • Text-to-speech - enables voice prompts notifying of the name, distance, and direction of the point
  Tap Play to check your sound settings.

Settings of vibration

Visible only when the vibrator is present (mainly in mobile phones)

 • Disable - the device does not vibrate on notifications
 • Pattern - set notification vibrating pattern, using three symbols: '.' for 200 milliseconds vibrations, '-' for 500 milliseconds vibrations and ' ' (space) for 500 milliseconds of silence.
  Tap Play to check your vibration settings.

4. Tap START in the topbar

Setup change and point alert stop

Point alert setup can be changed anytime, even when the feature is running.

 • scroll down your system toolbar and tap the point alert notification

  OR tap the point alert button in Locus menu:
 • select Edit - you can change distance, type of notification and point folders. Then tap START again for the changes to take effect.
 • tap Terminate to stop the point alert
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.1582900497.txt.gz · Last modified: 2020/02/28 14:34 (external edit)