User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2015/06/11 13:27]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2015/11/09 13:21] (current)
mstupka
Line 4: Line 4:
 <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​
 ===== Úvod ===== ===== Úvod =====
-<wrap box>Menu > Více > Upozornění na POI</​wrap>​+<wrap box>Menu > Další funkce ​> Upozornění na POI</​wrap>​
 Pomocí této funkce je uživatel během výletu upozorněn aplikací, že se blíží některý z bodů zájmu. Není třeba již stále hledět do mapy, aby nám něco neuniklo, body (kešky) se budou hlásit samy.  Pomocí této funkce je uživatel během výletu upozorněn aplikací, že se blíží některý z bodů zájmu. Není třeba již stále hledět do mapy, aby nám něco neuniklo, body (kešky) se budou hlásit samy. 
  
Line 41: Line 41:
   * pokud vyberete //​Upozorňovat do zastavení//,​ upozornění se bude opakovat v nastaveném intervalu, dokud je ručně nevypnete tlačítkem **STOP** na obrazovce. Funkce zůstane aktivní.   * pokud vyberete //​Upozorňovat do zastavení//,​ upozornění se bude opakovat v nastaveném intervalu, dokud je ručně nevypnete tlačítkem **STOP** na obrazovce. Funkce zůstane aktivní.
   * funkce //​Upozornění na POI// nejen vydává zvukový a vibrační signál, ale také **vysvítí odpovídající bod na mapě**, aby bylo jasné, kterého bodu se signál týká   * funkce //​Upozornění na POI// nejen vydává zvukový a vibrační signál, ale také **vysvítí odpovídající bod na mapě**, aby bylo jasné, kterého bodu se signál týká
-  * funkci deaktivujete nebo přenastavíte v //Menu > Více > Upozornění na POI//, kde zvolíte //Zrušit// nebo //​Upravit//​.+  * funkci deaktivujete nebo přenastavíte v //Menu > Další funkce ​> Upozornění na POI//, kde zvolíte //Zrušit// nebo //​Upravit//​.
  
 <wrap important>​Upozornění na POI nelze použít u [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|bodů zájmu v Locus mapách]]. </​wrap>​ <wrap important>​Upozornění na POI nelze použít u [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|bodů zájmu v Locus mapách]]. </​wrap>​
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.txt · Last modified: 2015/11/09 13:21 by mstupka