User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:parking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:functions:parking [2015/08/11 08:55]
mstupka created
cz:manual:user_guide:functions:parking [2015/08/11 08:59] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :manual:user_guide:ic_parking_alt.png?nolink|}}====== Parkování ====== {{ :manual:user_guide:ic_parking_alt.png?nolink|}}====== Parkování ======
  
Line 8: Line 6:
 Obrazovka je rozdělena do dvou záložek: Obrazovka je rozdělena do dvou záložek:
 ==== Základní ==== ==== Základní ====
-{{ :manual:user_guide:functions:parking.png?nolink |}}+{{ cz:manual:user_guide:functions:cz_parking.png?nolink |}}
   * **Poloha** - GPS souřadnice vašeho auta. Můžete je editovat různými metodami [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče pozice]].   * **Poloha** - GPS souřadnice vašeho auta. Můžete je editovat různými metodami [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče pozice]].
   * **Zaparkováno v** - datum a čas parkování (výchozí hodnotou je aktuální čas)   * **Zaparkováno v** - datum a čas parkování (výchozí hodnotou je aktuální čas)
Line 16: Line 14:
  
 ==== Upozornění ==== ==== Upozornění ====
-{{ :manual:user_guide:functions:parking2.png?nolink |}}+{{ cz:manual:user_guide:functions:cz_parking2.png?nolink |}}
 Když se blíží čas vypršení vašeho parkovacího lístku nebo zaplaceného parkovacího interavalu, Locus Map vás může upozornit - zatrhněte **Upozornit**. Když se blíží čas vypršení vašeho parkovacího lístku nebo zaplaceného parkovacího interavalu, Locus Map vás může upozornit - zatrhněte **Upozornit**.
   * **Nastavení zvuku**   * **Nastavení zvuku**
cz/manual/user_guide/functions/parking.txt · Last modified: 2015/08/11 08:59 by mstupka