User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2016/09/22 17:26]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:panel [2016/11/22 07:36] (current)
mstupka [Nastavení panelů funkcí]
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_panel_functions_black.png?​nolink|}}====== Nastavení panelů funkcí ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_panel_functions_black.png?​nolink|}} 
 +====== Nastavení panelů funkcí ======
  
 ---- ----
Line 10: Line 11:
  
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_fcepanel.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_fcepanel.png?​nolink |}}
-  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_top_buttons_black.png?​nolink&​30|}}horním nebo v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_right_buttons_black.png?​nolink&​30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony, a to libovolně mezi horním a pravým panelem. Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5.** Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}.+  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_top_buttons_black.png?​nolink&​30|}}horním nebo v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_right_buttons_black.png?​nolink&​30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5. Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}.
   * {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}}přidá nové tlačítko:   * {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}}přidá nové tlačítko:
     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí
cz/manual/user_guide/functions/panel.txt · Last modified: 2016/11/22 07:36 by mstupka