User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2016/11/22 07:36]
mstupka [Nastavení panelů funkcí]
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:41] (current)
mstupka [Nastavení panelů funkcí]
Line 3: Line 3:
  
 ---- ----
-Panely na horním a pravém okraji hlavní obrazovky Locusu obsahují ​tlačítka ​pro spouštění oblíbených a nejpoužívanějších ​funkcí. ​Počet, pozici a funkci ​tlačítek si může uživatel změnit ​podle svých potřeb. Jsou dva způsoby, jak na to:+**Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich ​tlačítka ​do panelů ​funkcí.** Ty už některá ​tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, ​můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to:
   * klepněte na tlačítko "​+"​ v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​fcepanel01.png?​nolink |}}   * klepněte na tlačítko "​+"​ v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​fcepanel01.png?​nolink |}}
-  * **<wrap box>Menu > Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí</​wrap>​** NEBO+  * **Menu > Nastavení > Ovládání ​> Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí** NEBO
   * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel** ​   * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel** ​
  
Line 11: Line 11:
  
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_fcepanel.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_fcepanel.png?​nolink |}}
-  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_top_buttons_black.png?​nolink&​30|}}horním nebo v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_right_buttons_black.png?​nolink&​30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5. Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}.+  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_top_buttons_black.png?​nolink&​30|}}horním nebo v {{:​manual:​user_guide:​ic_panel_right_buttons_black.png?​nolink&​30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5. 
 +  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíte. Funkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:​\\ ​ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_fcepanel02.gif?​nolink |}} 
 +  * pokud chcete ​**změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}.
   * {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}}přidá nové tlačítko:   * {{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​30|}}přidá nové tlačítko:
     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí
     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|spolupracující aplikace]])     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|spolupracující aplikace]])
  
-Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:panels#viditelnost_panelu_funkci|Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka]]**+Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:control#skryvani_horniho_panelu|Nastavení > Ovládání ​> Panely & Tlačítka]]**
cz/manual/user_guide/functions/panel.1479796583.txt.gz · Last modified: 2016/11/22 07:36 by mstupka