User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

This is an old revision of the document!


Nastavení panelů funkcí


Panely na horním a pravém okraji hlavní obrazovky Locusu obsahují tlačítka pro spouštění oblíbených a nejpoužívanějších funkcí. Počet, pozici a funkci tlačítek si může uživatel změnit podle svých potřeb. Jsou dva způsoby, jak na to:

  • klepněte na tlačítko “+” v pravém horním rohu hlavní obrazovky
  • Menu > Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí NEBO
  • podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte Upravit panel

Následně se otevře okno nastavení:

  • seznam aktivních tlačítek v panelech - značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v horním nebo v pravém panelu. Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem. Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5. Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka.
  • přidá nové tlačítko:
    • Přidat funkci do panelu - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí
    • Přidat odkaz na aplikaci - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé spolupracující aplikace)

Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka

cz/manual/user_guide/functions/panel.1479796583.txt.gz · Last modified: 2016/11/22 06:36 (external edit)