User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

This is an old revision of the document!


Nastavení panelů funkcí


Panely na horním a pravém okraji hlavní obrazovky Locusu obsahují tlačítka pro spouštění oblíbených a nejpoužívanějších funkcí. Počet, pozici a funkci tlačítek si může uživatel změnit podle svých potřeb. Jsou dva způsoby, jak na to:

 • 1. Menu > Nastavení > Mapa - ovládání a panely > Nastavit panely funkcí NEBO
 • 2. podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte Upravit panel

Obě metody otevřou následující dialog:

 • seznam aktivních tlačítek v panelech - značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v horním nebo v pravém panelu. Tlačítka lze přesouvat podržením prstu na ikoně ikonu a tažením. Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka.
  • Maximální počet tlačítek v horním panelu - nastavte v rozsahu 1-5 tlačítek. Ostatní se budou automaticky přesouvat do pravého panelu.
 • Přidat novou položku
  • Přidat funkci do panelu - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí
  • Přidat odkaz na aplikaci - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé spolupracující aplikace)

Lze nastavit, aby se oba panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz Nastavení > Mapa - ovládání a panely:

Skrývání horního panelu

Zasune horní panel v případě neaktivity. Získáte tak větší mapové okno. Dvojí klepnutí na mapu panel opět vysune, pokud máte styl ovládání mapy nastaven na Locus Map mód. V případě, že používáte Google mód, potřebujete klepnutí třemi prsty.

Viditelnost pravého panelu funkcí

Nastavuje možnosti zobrazení pravého panelu funkcí:

 • Vždy skrytý - panel je neaktivní a všechny funkce jsou přístupné pouze v hlavním menu
 • Skrýt, je-li nepoužíván - panel se zasune po chvíli neaktivity
 • Vždy viditelný - panel je vždy připraven k okamžitému použití

Další možnosti nastavení panelů na hlavní obrazovce najdete v Nastavení > Mapa - ovládání a panely >>

cz/manual/user_guide/functions/panel.1439820889.txt.gz · Last modified: 2015/08/17 16:14 by mstupka