User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:39]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:41]
mstupka [Nastavení panelů funkcí]
Line 18: Line 18:
     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])
  
-Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels#viditelnost_panelu_funkci|Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka]]**+Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:settings:control#skryvani_horniho_panelu|Nastavení > Ovládání > Panely & Tlačítka]]**
cz/manual/user_guide/functions/panel.txt · Last modified: 2020/04/03 12:41 by mstupka