User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:41]
mstupka [Nastavení panelů funkcí]
Line 5: Line 5:
 **Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich tlačítka do panelů funkcí.** Ty už některá tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to: **Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich tlačítka do panelů funkcí.** Ty už některá tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to:
   * klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :manual:user_guide:functions:fcepanel01.png?nolink |}}   * klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :manual:user_guide:functions:fcepanel01.png?nolink |}}
-  * **<wrap box>Menu > Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí</wrap>** NEBO+  * **Menu > Nastavení > Ovládání > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí** NEBO
   * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel**    * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel** 
  
Line 12: Line 12:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}}
   * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5.   * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5.
-  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíte. Funkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:\\  {{ :cz:manual:user_guide:functions:fcepanel02.gif?nolink |}}+  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíte. Funkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:\\  {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel02.gif?nolink |}}
   * pokud chcete **změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}.   * pokud chcete **změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}.
   * {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}přidá nové tlačítko:   * {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}přidá nové tlačítko:
Line 18: Line 18:
     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])
  
-Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels#viditelnost_panelu_funkci|Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka]]**+Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:settings:control#skryvani_horniho_panelu|Nastavení > Ovládání > Panely & Tlačítka]]**
cz/manual/user_guide/functions/panel.txt · Last modified: 2020/04/03 12:41 by mstupka