User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:39]
mstupka
Line 5: Line 5:
 **Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich tlačítka do panelů funkcí.** Ty už některá tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to: **Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich tlačítka do panelů funkcí.** Ty už některá tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to:
   * klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :manual:user_guide:functions:fcepanel01.png?nolink |}}   * klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :manual:user_guide:functions:fcepanel01.png?nolink |}}
-  * **<wrap box>Menu > Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí</wrap>** NEBO+  * **Menu > Nastavení > Ovládání > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí** NEBO
   * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel**    * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel** 
  
Line 12: Line 12:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}}
   * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5.   * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním a pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5.
-  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíte. Funkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:\\  {{ :cz:manual:user_guide:functions:fcepanel02.gif?nolink |}}+  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíte. Funkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:\\  {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel02.gif?nolink |}}
   * pokud chcete **změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}.   * pokud chcete **změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}.
   * {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}přidá nové tlačítko:   * {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}přidá nové tlačítko:
cz/manual/user_guide/functions/panel.txt · Last modified: 2020/04/03 12:41 by mstupka