User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2015/08/17 16:14]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:39]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_panel_functions_black.png?nolink|}}====== Nastavení panelů funkcí ======+{{ :manual:user_guide:ic_panel_functions_black.png?nolink|}} 
 +====== Nastavení panelů funkcí ======
  
 ---- ----
-Panely na horním a pravém okraji hlavní obrazovky Locusu obsahují tlačítka pro spouštění oblíbených a nejpoužívanějších funkcí. Počet, pozici a funkci tlačítek si může uživatel změnit podle svých potřeb. Jsou dva způsoby, jak na to: +**Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich tlačítka do panelů funkcí.** Ty už některá tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to: 
-  * 1. **<wrap box>Menu > Nastavení > Mapa - ovládání a panely > Nastavit panely funkcí</wrap>** NEBO +  * klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :manual:user_guide:functions:fcepanel01.png?nolink |}} 
-  * 2. podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel**\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}}+  * **Menu > Nastavení > Ovládání > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí** NEBO 
 +  * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel** 
  
-Obě metody otevřou následující dialog+Následně se otevře okno nastavení 
-  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. <wrap tip>Tlačítka lze přesouvat podržením prstu na ikoně ikonu tažením.</wrap> Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka. + 
-    * //Maximální počet tlačítek v horním panelu// - nastavte v rozsahu 1-5 tlačítek. Ostatní se budou automaticky přesouvat do pravého panelu+{{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}**Přidat novou položku**+  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5. 
 +  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíteFunkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:\\  {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel02.gif?nolink |}} 
 +  * pokud chcete **změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}
 +  * {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}přidá nové tlačítko:
     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí
     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])
  
-  +Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels#viditelnost_panelu_funkci|Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka]]**
-Lze nastavit, aby se oba panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|Nastavení > Mapa - ovládání a panely]]**+
-=== Skrývání horního panelu === +
- +
-Zasune horní panel v případě neaktivity. Získáte tak větší mapové okno. Dvojí klepnutí na mapu panel opět vysune, pokud máte styl ovládání mapy nastaven na //Locus Map mód//. V případě, že používáte //Google mód//, potřebujete klepnutí třemi prsty. +
- +
-=== Viditelnost pravého panelu funkcí === +
- +
-Nastavuje možnosti zobrazení pravého panelu funkcí: +
-  * //Vždy skrytý// - panel je neaktivní a všechny funkce jsou přístupné pouze v hlavním menu +
-  * //Skrýt, je-li nepoužíván// - panel se zasune po chvíli neaktivity +
-  * //Vždy viditelný// - panel je vždy připraven k okamžitému použití +
- +
-Další možnosti nastavení panelů na hlavní obrazovce najdete v [[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|Nastavení > Mapa - ovládání a panely >>]]+
cz/manual/user_guide/functions/panel.txt · Last modified: 2020/04/03 12:41 by mstupka