User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:panel [2015/08/06 15:33]
mstupka created
cz:manual:user_guide:functions:panel [2020/04/03 12:39]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_panel_functions_black.png?nolink|}}====== Nastavení panelů funkcí ======+{{ :manual:user_guide:ic_panel_functions_black.png?nolink|}} 
 +====== Nastavení panelů funkcí ======
  
 ---- ----
-Panely na horním a pravém okraji hlavní obrazovky Locusu obsahují tlačítka pro spouštění oblíbených a nejpoužívanějších funkcí. Počet, pozici a funkci tlačítek si může uživatel změnit podle svých potřeb. Jsou dva způsoby, jak na to: +**Abyste mohli své oblíbené funkce spustit jedním klepnutím bez nutnosti vstupovat do hlavního menu, vložte jejich tlačítka do panelů funkcí.** Ty už některá tlačítka obsahují ve výchozím nastavení, můžete si ale podle svého přizpůsobit jejich počet, rozmístění a funkce, které spouštějí. Jsou dva způsoby, jak na to: 
-  * 1. **<wrap box>Menu > Nastavení > Mapa - ovládání a panely > Nastavit panely funkcí</wrap>** NEBO +  * klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu hlavní obrazovky\\ {{ :manual:user_guide:functions:fcepanel01.png?nolink |}} 
-  * 2. podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel** +  * **Menu > Nastavení > Ovládání > Panely & Tlačítka > Nastavit panely funkcí** NEBO 
-Obě metody otevřou následující dialog, který má dvě části:+  * podržte prst na kterémkoli z tlačítek horního nebo pravého panelu a z vyskakovacího menu zvolte **Upravit panel**  
 + 
 +Následně se otevře okno nastavení 
 {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel.png?nolink |}}
-  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. <wrap tip>Tlačítka lze přesouvat podržením prstu na ikoně ikonu tažením.</wrap> Pokud chcete změnit funkci tlačítka nebo odstranit tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka. +  * **seznam aktivních tlačítek v panelech** -  značka v pravém horním rohu indikuje pozici tlačítka v {{:manual:user_guide:ic_panel_top_buttons_black.png?nolink&30|}}horním nebo v {{:manual:user_guide:ic_panel_right_buttons_black.png?nolink&30|}}pravém panelu. **Tlačítka lze přesouvat tažením prstem za jejich ikony nahoru nebo dolů, a to libovolně mezi horním pravým panelem.** Maximální počet tlačítek v horním panelu je 5. 
-    //Maximální počet tlačítek v horním panelu// - nastavte v rozsahu 1-5 tlačítekOstatní se budou automaticky esouvat do pravého panelu. +  * **automatické umístění tlačítek** - využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíteFunkce **spojí dva panely do jednoho flexibilního**:\\  {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_fcepanel02.gif?nolink |}} 
-  * **Přidat novou položku**+  * pokud chcete **změnit funkci** tlačítka nebo **odstranit** tlačítko z panelu, otevřete akční menu tlačítka{{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}
 +  {{:manual:user_guide:add.png?nolink&30|}}idá nové tlačítko:
     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí     * //Přidat funkci do panelu// - přidá do panelu nové tlačítko s vybranou funkcí
     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])     * //Přidat odkaz na aplikaci// - přidá tlačítko pro rychlé spuštění kterékoli nainstalované aplikace v telefonu nebo tabletu (např. různé [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|spolupracující aplikace]])
  
-  +Lze nastavit, aby se všechny panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels#viditelnost_panelu_funkci|Nastavení > Mapy > Panely & Tlačítka]]**
-Lze nastavit, aby se oba panely automaticky skrývaly, pokud nejsou používány. Viz **[[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|Nastavení > Mapa - ovládání a panely]]**+
-=== Skrývání horního panelu === +
- +
-Zasune horní panel v případě neaktivity. Získáte tak větší mapové okno. Dvojí klepnutí na mapu panel opět vysune, pokud máte styl ovládání mapy nastaven na //Locus Map mód//. V případě, že používáte //Google mód//, potřebujete klepnutí třemi prsty. +
- +
-=== Viditelnost pravého panelu funkcí === +
- +
-Nastavuje možnosti zobrazení pravého panelu funkcí: +
-  * //Vždy skrytý// - panel je neaktivní a všechny funkce jsou přístupné pouze v hlavním menu +
-  * //Skrýt, je-li nepoužíván// - panel se zasune po chvíli neaktivity +
-  * //Vždy viditelný// - panel je vždy připraven k okamžitému použití +
- +
-Další možnosti nastavení panelů na hlavní obrazovce najdete v [[cz:manual:user_guide:maps_settings:panels|Nastavení > Mapa - ovládání a panely >>]]+
cz/manual/user_guide/functions/panel.txt · Last modified: 2020/04/03 12:41 by mstupka