User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2019/11/27 12:15]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/05/15 09:48] (current)
mstupka [OFFLINE]
Line 30: Line 30:
 {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace20.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_navigace20.png?​nolink |}}
  
-BRouter ​lze používat také s vlastními ​ivatelskými profily (mimo Locus)což je již poněkud pokročilá problematikaVíce informací najdete ​[[https://​github.com/​poutnikl/​Brouter-profiles/​wiki|zde >>]]+<WRAP center round tip> 
 +**Externí profily** - kromě ​BRouter ​profilů vestavěných přímo v Locusu můžete ​použít také profily poskytované přímo BRouterem nebo nakonfigurované jeho ivateli - nicméně je třeba zdůraznit, že tvorba vlastních profilů není jednoduchá a doporučujeme ​ji pouze zkušeným uživatelům**[[https://​github.com/​poutnikl/​Brouter-profiles/​wiki|Poutnikova stránka na GitHubu]]** poskytuje další informace, a také mnoho již hotových profilů volně k použití. Tyto je potřeba stáhnout a nakopírovat do adresáře **/​Locus/​data/​brouter** (vytvořte jej, pokud neexistuje). 
 +</​WRAP>​
  
   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://​forum.locusmap.eu/​index.php?​topic=4036.0|zde >>]]   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://​forum.locusmap.eu/​index.php?​topic=4036.0|zde >>]]
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2020/05/15 09:48 by mstupka