User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2019/11/27 12:15]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/05/15 09:48] (current)
mstupka [OFFLINE]
Line 30: Line 30:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}}
  
-BRouter lze používat také s vlastními ivatelskými profily (mimo Locus)což je již poněkud pokročilá problematikaVíce informací najdete [[https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki|zde >>]]+<WRAP center round tip> 
 +**Externí profily** - kromě BRouter profilů vestavěných přímo v Locusu můžete použít také profily poskytované přímo BRouterem nebo nakonfigurované jeho ivateli - nicméně je třeba zdůraznit, že tvorba vlastních profilů není jednoduchá a doporučujeme ji pouze zkušeným uživatelům**[[https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki|Poutnikova stránka na GitHubu]]** poskytuje další informace, a také mnoho již hotových profilů volně k použití. Tyto je potřeba stáhnout a nakopírovat do adresáře **/Locus/data/brouter** (vytvořte jej, pokud neexistuje). 
 +</WRAP>
  
   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]]   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]]
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.1574853322.txt.gz · Last modified: 2019/11/27 11:15 (external edit)