User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2019/10/15 17:14]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2020/05/15 09:48] (current)
mstupka [OFFLINE]
Line 4: Line 4:
 ---- ----
  
-===== Hlavní ===== +===== Zdroj navigačních dat =====
-==== Zdroj navigačních dat ====+
 Locus Map nemá vlastní službu pro výpočet tras, a tak **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač tras]]** a funkce **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]** spolupracují se službami třetích stran - se **zdroji navigačních dat**. Každý zdroj má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý offline (po stažení potřebných navigačních dat): Locus Map nemá vlastní službu pro výpočet tras, a tak **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač tras]]** a funkce **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]** spolupracují se službami třetích stran - se **zdroji navigačních dat**. Každý zdroj má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý offline (po stažení potřebných navigačních dat):
 {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset01.png?nolink |}} {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset01.png?nolink |}}
-=== ONLINE ===+==== ONLINE ====
  
   * **[[https://www.graphhopper.com/|GraphHopper]]** - velmi rychlá služba s nízkou spotřebou dat. Vhodná pro všechny outdoor navigace - nabízí tři druhy cyklistiky – **kolo**, **MTB** a **závodní** a dva typy pěší aktivity – **chůze** a **túra**. S profilem "auto" ji lze v omezené míře použít i při řízení.   * **[[https://www.graphhopper.com/|GraphHopper]]** - velmi rychlá služba s nízkou spotřebou dat. Vhodná pro všechny outdoor navigace - nabízí tři druhy cyklistiky – **kolo**, **MTB** a **závodní** a dva typy pěší aktivity – **chůze** a **túra**. S profilem "auto" ji lze v omezené míře použít i při řízení.
Line 14: Line 13:
 <WRAP round info>Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers|tady >>]] <WRAP round info>Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers|tady >>]]
 </WRAP> </WRAP>
-=== OFFLINE ===+==== OFFLINE ====
   * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** - tato služba vyžaduje instalaci nezávislé aplikace **BRouter** a stažení navigačních dat:   * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** - tato služba vyžaduje instalaci nezávislé aplikace **BRouter** a stažení navigačních dat:
     * spusťte BRouter přímo ze zařízení\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline01.png?nolink |}}     * spusťte BRouter přímo ze zařízení\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline01.png?nolink |}}
Line 31: Line 30:
 {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_navigace20.png?nolink |}}
  
-BRouter lze používat také s vlastními ivatelskými profily (mimo Locus)což je již poněkud pokročilá problematikaVíce informací najdete [[https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki|zde >>]]+<WRAP center round tip> 
 +**Externí profily** - kromě BRouter profilů vestavěných přímo v Locusu můžete použít také profily poskytované přímo BRouterem nebo nakonfigurované jeho ivateli - nicméně je třeba zdůraznit, že tvorba vlastních profilů není jednoduchá a doporučujeme ji pouze zkušeným uživatelům**[[https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki|Poutnikova stránka na GitHubu]]** poskytuje další informace, a také mnoho již hotových profilů volně k použití. Tyto je potřeba stáhnout a nakopírovat do adresáře **/Locus/data/brouter** (vytvořte jej, pokud neexistuje). 
 +</WRAP>
  
   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]]   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|zde >>]]
-==== Propojit s předvolbami ====+===== Propojit s předvolbami =====
 Propojení s **[[cz:manual:user_guide:settings:presets|předvolbami]]** umožňuje **rychlé přenastavení celé aplikace po startu navigace** tak, aby byla lépe přizpůsobena danému úkolu - kurzor je posunut do spodní části obrazovky, je zapnuta rotace mapy, displej permanentně zapnutý atd. Takto lze propojit tři nejpoužívanější navigační profily - chůze, kolo a auto:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset04.gif?nolink |}} Propojení s **[[cz:manual:user_guide:settings:presets|předvolbami]]** umožňuje **rychlé přenastavení celé aplikace po startu navigace** tak, aby byla lépe přizpůsobena danému úkolu - kurzor je posunut do spodní části obrazovky, je zapnuta rotace mapy, displej permanentně zapnutý atd. Takto lze propojit tři nejpoužívanější navigační profily - chůze, kolo a auto:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset04.gif?nolink |}}
-==== Zvolte hlas ====+===== Zvolte hlas =====
  
   * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny   * **Žádný hlas** - možnost vypnout hlasové pokyny
   * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený.\\ <WRAP center round tip >Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]] nebo od [[http://docs.locusmap.eu/doku.php?id=community:navigation_custom_voice_files|Locus komunity]]. Hlas nastavíte v sekci [[cz:manual:user_guide:settings:lang_units|Jazyk a jednotky]].   * **Převod textu na řeč (TTS)** - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený.\\ <WRAP center round tip >Další hlasy můžete stáhnout v [[cz:manual:user_guide:locus_store|Locus Obchodě]] nebo od [[http://docs.locusmap.eu/doku.php?id=community:navigation_custom_voice_files|Locus komunity]]. Hlas nastavíte v sekci [[cz:manual:user_guide:settings:lang_units|Jazyk a jednotky]].
 </WRAP> </WRAP>
-==== Přepočítávání trasy ==== +===== Přepočítávání trasy ===== 
-=== AUTOMATICKY ===+==== AUTOMATICKY ====
 <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</wrap> <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</wrap>
 {{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset02.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset02.png?nolink |}}
Line 49: Line 50:
   * **Priorita bodu** - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.   * **Priorita bodu** - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.
   * **Priorita trasy** - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.   * **Priorita trasy** - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.
-=== RUČNĚ ===+==== RUČNĚ ====
 Nastavení pro ruční přepočet, který můžete spustit z **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation#menu_ovladani|ovládacího panelu navigace]]**. Nastavení pro ruční přepočet, který můžete spustit z **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation#menu_ovladani|ovládacího panelu navigace]]**.
  
-==== Upozornění na sjetí z trasy ====+===== Upozornění na sjetí z trasy =====
 Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete, aby vás Locus Map upozornil **při náhodném sjetí z trasy**. V novém okně nastavíte **kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku** (pípání, hlas, vibrace...):\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset03.png?nolink |}} Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete, aby vás Locus Map upozornil **při náhodném sjetí z trasy**. V novém okně nastavíte **kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku** (pípání, hlas, vibrace...):\\ {{ :manual:user_guide:functions:navigation:naviset03.png?nolink |}}
-==== Pokročilé nastavení ==== +===== Styl čáry ====
-  * **Striktní navigace po trase** - každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů (představte si drobky chleba, které za sebou trousíte). Tato volba umožní průjezd každým z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás aplikace snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.\\ <WRAP important round>Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.\\ \\ **Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu**</WRAP> +{{ :cz:manual:user_guide:functions:navigation:cz_naviset05.png?nolink |}} 
-  * **Maximální odchylka** - nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl +  * **Základní** - v základním nastavení je barva a tloušťka čáry optimalizovaná pro co nejlepší viditelnost. Nicméně, jak barvu, jak šířku si můžete přizpůsobit. 
-  * **Přichytit k trase** - ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase +  * **Vlastní** - můžete nastavit veškeré parametry 
-  * **Frekvence příkazů** - ručně kreslené nebo importované trasy neobsahují navigační příkazy, takže pokud chcete být navigováni podél takové trasy, Locus příkazy vygeneruje automaticky podle tvaru linie trasy. Tohle nastavení ovlivňuje počet hlasových příkazů: žádné - nízký - střední - vysoký. +  * **Ponechat původní** - když navigujete po již existující (importované, plánované, zaznamenané...) trase a chcete zachovat její styl čáry, vyberte tuto možnost. 
-  * **Dva příkazy najednou** - když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely oddělené. +===== Pokročilé nastavení ===== 
-  * **Ukončit navigaci v cíli trasy** - ukončí navigování a vypne funkci, jakmile dorazíte do cíle navigované trasy +==== Striktní navigace po trase ==== 
-  * **Navigační kurzory** - zvolte sadu navigačních kurzorů a nastavte jejich velikost (50%-400%)+ 
 +Každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů (představte si drobky chleba, které za sebou trousíte). Tato volba umožní průjezd každým z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás aplikace snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.\\ <WRAP important round>Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.\\ \\ **Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu**</WRAP> 
 +==== Maximální odchylka ==== 
 + 
 +Nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl 
 +==== Přichytit k trase ==== 
 + 
 +Ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase 
 +==== Frekvence příkazů ==== 
 + 
 +Ručně kreslené nebo importované trasy neobsahují navigační příkazy, takže pokud chcete být navigováni podél takové trasy, Locus příkazy vygeneruje automaticky podle tvaru linie trasy. Tohle nastavení ovlivňuje počet hlasových příkazů: žádné - nízký - střední - vysoký. 
 +==== Dva příkazy najednou ==== 
 + 
 +Když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely oddělené. 
 +==== Ukončit navigaci v cíli trasy ==== 
 + 
 +Ukončí navigování a vypne funkci, jakmile dorazíte do cíle navigované trasy 
 +==== Navigační kurzory ====
  
-===== Styl na mapě ===== +Zvolte sadu navigačních kurzorů nastavte jejich velikost (50%-400%)
-==== Barva trasy ==== +
-Nastavuje barvu a průsvitnost navigační linie doprovodných textů. +
-==== Šířka trasy==== +
-Definuje šířku zobrazené navigační linie v pixelech.+
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.1571152469.txt.gz · Last modified: 2019/10/15 17:14 by mstupka