User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2018/08/10 14:30]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2019/10/15 17:14] (current)
mstupka
Line 34: Line 34:
  
   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://​forum.locusmap.eu/​index.php?​topic=4036.0|zde >>]]   * **GraphHopper** - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: [[http://​forum.locusmap.eu/​index.php?​topic=4036.0|zde >>]]
 +==== Propojit s předvolbami ==== 
 +Propojení s **[[cz:​manual:​user_guide:​settings:​presets|předvolbami]]** umožňuje **rychlé přenastavení celé aplikace po startu navigace** tak, aby byla lépe přizpůsobena danému úkolu - kurzor je posunut do spodní části obrazovky, je zapnuta rotace mapy, displej permanentně zapnutý atd. Takto lze propojit tři nejpoužívanější navigační profily - chůze, kolo a auto:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​cz_naviset04.gif?​nolink |}}
 ==== Zvolte hlas ==== ==== Zvolte hlas ====
  
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2019/10/15 17:14 by mstupka