User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2018/08/10 14:28]
mstupka [Zdroj navigačních dat]
cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings [2018/08/10 14:30] (current)
mstupka
Line 43: Line 43:
 === AUTOMATICKY === === AUTOMATICKY ===
 <wrap info>​Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</​wrap>​ <wrap info>​Dostupné pouze v Locusu Map Pro.</​wrap>​
 +{{ :​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​naviset02.png?​nolink |}}
 Přepočítá trasu automaticky,​ jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr **Vzdálenost pro přepočet**. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte **online routovací službu** jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat **připojení k internetu**. Pro **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point#​brouter_-_offline_navigace|navigaci a přepočet trasy bez internetu]]** je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]** a stáhnout **offline routovací data**. Jsou tři možnosti: Přepočítá trasu automaticky,​ jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr **Vzdálenost pro přepočet**. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po **30 sekundách**. Pokud používáte **online routovací službu** jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat **připojení k internetu**. Pro **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point#​brouter_-_offline_navigace|navigaci a přepočet trasy bez internetu]]** je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]** a stáhnout **offline routovací data**. Jsou tři možnosti:
   * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy   * **Bez automatického přepočtu** - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy
cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.txt · Last modified: 2018/08/10 14:30 by mstupka