User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings

This is an old revision of the document!


Nastavení navigace


Hlavní

Zdroj navigačních dat

Locus Map nemá vlastní službu pro výpočet tras, a tak Plánovač tras a funkce Navigovat do spolupracují se službami třetích stran - se zdroji navigačních dat. Každý zdroj má své specifické vlastnosti, některý funguje pouze online, některý offline (po stažení potřebných navigačních dat):

ONLINE

 • GraphHopper - velmi rychlá služba s nízkou spotřebou dat. Vhodná pro všechny outdoor navigace - nabízí tři druhy cyklistiky – kolo, MTB a závodní a dva typy pěší aktivity – chůze a túra. S profilem “auto” ji lze v omezené míře použít i při řízení.
 • YOURS - otevřená routovací služba nabízí výpočet trasy z bodu do bodu, vhodné pro navádění bez hlasových příkazů. velmi dobré výsledky vykazuje při výpočtu trasy pro cyklistiku.

Zajímavé srovnání několika routovacích služeb nad daty OpenStreetMap najdete tady >>

OFFLINE

 • BRouter - tato služba vyžaduje instalaci nezávislé aplikace BRouter a stažení navigačních dat:
  • spusťte BRouter přímo ze zařízení

  • vyberte Download manager (česky neumí)

  • zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení navigačních dat

   .
  • potvrďte start stahování vybraného datového souboru

Offline routovací služba BRouter nabízí mnohem sofistikovanější možnosti nastavení navigačních profilů než výše zmíněné služby. Nejen, že můžete stanovit více podmínek pro výpočet trasy v jednotlivém profilu,

můžete také změnit výběr dostupných profilů:

BRouter lze používat také s vlastními uživatelskými profily (mimo Locus), což je již poněkud pokročilá problematika. Více informací najdete zde >>

 • GraphHopper - BETA verze offlinového routovacího stroje, další informace najdete: zde >>

Zvolte hlas

 • Žádný hlas - možnost vypnout hlasové pokyny
 • Převod textu na řeč (TTS) - automatický systém Googlu, převádějící psaný text na mluvený.

  Další hlasy můžete stáhnout v Locus Obchodě nebo od Locus komunity. Hlas nastavíte v sekci Jazyk a jednotky.

Přepočítávání trasy

AUTOMATICKY

Dostupné pouze v Locusu Map Pro.

Přepočítá trasu automaticky, jakmile opustíte původní trasu do větší vzdálenosti než je parametr Vzdálenost pro přepočet. Pokud nenásledujete přepočítanou trasu, Locus ji znovu přepočítá po 30 sekundách. Pokud používáte online routovací službu jako GraphHopper nebo YOURS, budete potřebovat připojení k internetu. Pro navigaci a přepočet trasy bez internetu je potřeba doinstalovat spolupracující aplikaci BRouter a stáhnout offline routovací data. Jsou tři možnosti:

 • Bez automatického přepočtu - funkce je vypnuta, Locus přepne na navádění k nejbližšímu bodu původní trasy
 • Priorita bodu - Locus přepočítá trasu k nejbližšímu průjezdnímu bodu na plánované trase. Pokud ta žádné neobsahuje, je trasa přepočítána na cílový bod.
 • Priorita trasy - pokud jste nuceni odbočit z původní plánované trasy a chcete se na ni co nejdříve vrátit, Locus vás bude navigovat zpět na trasu co nejblíže to jde. Použití doporučujeme obzvláště v případěch, kdy cesta je cílem - na túře, vyjížďce na kole apod.

RUČNĚ

Nastavení pro ruční přepočet, který můžete spustit z ovládacího panelu navigace.

Upozornění na sjetí z trasy

Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete, aby vás Locus Map upozornil při náhodném sjetí z trasy. V novém okně nastavíte kritickou vzdálenost, opakování alarmu a typ zvuku (pípání, hlas, vibrace…):

Pokročilé nastavení

 • Striktní navigace po trase - každá trasa se skládá z řetězu trasových bodů (představte si drobky chleba, které za sebou trousíte). Tato volba umožní průjezd každým z nich. Když z původní trasy odbočíte, bude se vás aplikace snažit dostat zpět na vynechaný trasový bod.

  Mějte na paměti, že toto nastavení může přijít do konfliktu s vašimi záměry, pokud jste např. nuceni odbočit z původní trasy, jelikož část z ní je nepřístupná - Locus vás bude stále navigovat směrem k vynechanému trasovému bodu.

  Toto nastavení nefunguje, pokud je zapnut Automatický přepočet s prioritou bodu

 • Maximální odchylka - nastavení maximální povolené odchylky od trasy před přepnutím z navigace na prosté navádění na cíl
 • Přichytit k trase - ignoruje drobné odchylky od trasy v důsledku např. nepřesnosti GPS a zobrazuje směrový kurzor stále na trase
 • Frekvence příkazů - ručně kreslené nebo importované trasy neobsahují navigační příkazy, takže pokud chcete být navigováni podél takové trasy, Locus příkazy vygeneruje automaticky podle tvaru linie trasy. Tohle nastavení ovlivňuje počet hlasových příkazů: žádné - nízký - střední - vysoký.
 • Dva příkazy najednou - když na trase následují dvě hlášené změny směru rychle po sobě, Locus Map hlásí obě najednou (např. jeďte doleva a pak po 100 metrech doprava). Odškrtnutím ponecháte oba povely oddělené.
 • Ukončit navigaci v cíli trasy - ukončí navigování a vypne funkci, jakmile dorazíte do cíle navigované trasy
 • Navigační kurzory - zvolte sadu navigačních kurzorů a nastavte jejich velikost (50%-400%)

Styl na mapě

Barva trasy

Nastavuje barvu a průsvitnost navigační linie a doprovodných textů.

Šířka trasy

Definuje šířku zobrazené navigační linie v pixelech.

cz/manual/user_guide/functions/navigation/settings.1533904102.txt.gz · Last modified: 2018/08/10 14:28 by mstupka